Suoraan sisältöön

Nuorten ääni - jokainen nuori on asiantuntija.

Nuorten ääni - jokainen nuori on asiantuntija.

Yhdessä parasta jälkeä - Nuoret mukana kehittämässä Etelä-Savoa

Miten osallisuus maakunnassa toteutuu?

Etelä-Savon lähes jokaisessa kunnassa toimii nuorisovaltuusto, -neuvosto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Nämä poliittisesti sitoutumattomat ryhmät tuovat omassa kunnassaan nuorten ääntä kuuluviin ja ottavat kantaa ajankohtaisiin asioihin. 

Etelä-Savossa toimii myös Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto, jonka tavoitteena on tuoda maakunnallista päätöksentekoa ja maakunnan kehittämistä lähemmäksi nuorten arkea. Nuorisovaltuusto on toiminut Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan nuorisovaltuustona vuodesta 2022 lähtien.

Kuntien nuorten vaikuttajaryhmät toimivat omissa kunnissa, mutta saavat voimaa ja tukea olemalla mukana maakunnallisessa toiminnassa. Maakunnassa toimii lisäksi erilaisia nuorten osallisuus- ja kehittäjäryhmiä osana palveluiden ja organisaatioiden kehittämistä.

Nuorten ääni osallisuusohjelmassa

Osallisuuden perusta

Lasten ja nuorten osallisuudesta säädetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, perustuslain 6. §:ssä, Nuorisolaissa ja kuntalaissa. Nuorten kuulemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista säännellään erityisesti heihin kohdistuvalla lainsäädännöllä (esim. nuorisolaki, lastensuojelulaki, perusopetuslaki) mutta myös hallintolain (41§) turvaamat vaikutusmahdollisuudet kuuluvat kaikille, myös lapsille ja nuorille, vaikkei tästä ole erikseen mainintaa

Haasteet

•    Nuorten aito osallisuus Etelä-Savossa
– miten saadaan nuorten ääni vaikuttamaan päätöksentekoon?
•    Viestinnän selkeys ja monikanavaisuus 
– miten asiat esitetään ymmärrettävästi?
•    Nuorten vähenevä määrä Etelä-Savossa.
•    Liikkenneyhteydet ja kulkeminen harvaan, mutta kauttaaltaan asutussa maakunnassa 
–  alaikäisille nuorille kulkeminen on haastavaa ja tämä rajoittaa osallistumista.
•    Kaikkien nuorten äänen mukaan saaminen 
–  miten saadaan osallisuustoiminta innostavaksi ja kiinnostavaksi kaikille nuorille, elämäntilanteesta riippumatta
–   miten tavoitetaan nuoret ja vahvistaa nuorten uskoa omaan ääneen ja toisaalta lisätään kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Kehittämistavoitteet - Jokainen nuori on asiantuntija 

Luodaan toimintamalli, joka tunnistaa erilaisissa elämäntilanteessa olevat nuoret vaikuttajina ja kehittäjinä.

Kehitetään Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto  Esa-Manun toimintaa kaikkien maakunnan nuorten vaikuttamiskanavana.

Oppilaitosten ja kuntien nuoret mukaan - Tuetaan nuorten osallisuus- toimintaa kunnissa ja oppilaitoksissa.