Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelmä

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
 • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
 • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
 • liikennevälineistä
 • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön.

Itä-Suomen liikennestrategia on valmistunut vuonna 2015. Liikennestrategian tavoitteena on tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteet ovat raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Lisätietoa Itä-Suomen liikennestrategiasta löydät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnissä - Suunnitelmaluonnos nähtävillä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyen Etelä-Savossa on käynnistetty maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen keväällä 2018. Suunnitelman laadinta on edennyt yhtä matkaa valtakunnallisen suunnitelman kanssa ja nyt molemmista suunnitelmista on valmistunut luonnos.

Maakuntahallitus hyväksyi 23.11.2020 maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen asetettavaksi yleisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ajalla 30.11.2020-31.1.2021. Suunnitelmaan täydennetään ja korjataan saadun palautteen perusteella ja maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen huhtikuussa 2021. Mahdolliset lausunnot ja kommentit pyydetään toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelma toimii valmisteilla olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Itä-Suomen liikennestrategian maakunnallisena toimeenpanosuunnitelmana.  Suunnitelmassa esitetään maakunnan liikennejärjestelmän visio 2030, maakunnan strategista kehittämistavoitteista, erityispiirteistä, elinkeinorakenteesta syntyvät asiakastarpeet ja vaatimukset liikennejärjestelmälle sekä liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

 1. liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
 2. eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
 3. elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
 4. liikenteen turvallisuus;
 5. liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
 6. liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
 7. tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
 8. yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
 9. julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
 10. liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Marko Tanttu

Kehittämispäällikkö

044 770 0488

marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.