Suoraan sisältöön

Maakuntakaava

Etelä-Savon maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maakuntakaavalla maakuntaliitto esittää maankäytön suuntaviivat Etelä-Savossa. Maakuntakaava muokkaa valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet maakunnan oloja vastaaviksi tavoitteiksi ja ohjaa kuntien kaavoitusta.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto.

Maakuntakaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Ajantasainen tieto Etelä-Savon voimassaolevista maakuntakaavoista on koottu tästä linkistä avautuvaan maakuntakaavojen yhdistelmään.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa

Etelä-Savoon on laadittu kaikkiaan kolme maakuntakaavaa. Ne ovat voimassa yhtä aikaa. Kaavat on lueteltu oheisessa listassa ja linkeistä pääsee tutustumaan niiden alkuperäisiin aineistoihin:

Kaavoituskatsaus 

Maakuntavaltuuston 26.11.2019 hyväksymässä toimintasuunnitelma 2019-2022 on vuoden 2020 loppupuolelle ohjelmoitu maakuntakaavoituksen käynnistäminen. Henkilövaihdosten ja koronavaikutusten vuoksi kaavan käynnistyminen on siirtynyt ja maakuntakaavan laadinta käynnistettiin vuoden 2021 syksyllä.

Maakuntakaava ohjaa muuta maankäyttöä

Maakuntakaava säätelee melko yleisellä tasolla maankäyttöä eli se varaa maa-alueita esimerkiksi liikenteelle, elinkeinoelämälle, asumiselle, vapaa-ajan asumiselle, jätehuollolle, energiatuotannolle, luonnonsuojelulle ja virkistykselle.

Yksityiskohtaisesti maankäytöstä päättää kunta yleiskaavassa ja asemakaavassa sekä maanomistaja ja kunta yhdessä ranta-asemakaavassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Yleistietoa kaavoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä saa mm. ympäristöhallinnon verkkopalvelusta sekä valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Etelä-Savon maakuntakaavat paikkatietoaineistona

Ammattilaiskäyttöä varten maakuntakaavamme on ladattavissa paikkatietoaineistona. Etelä-Savon maakuntakaavat on ladattavissa ESRIN formaateissa (shp, gdp) zip-paketissa ladattavissa tästä.

Lisäksi maakuntakaavat saa ladattua rajapintapalvelun kautta. Etelä-Savon maakuntakaavojen WMS-rajapinnan URL-osoite on: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/maakuntakaavat/etela_savo/etela_savo_maakuntakaava_ms6

Lisätietoa em. paikkatietoaineistoista löytyy kansallisesta paikkatietohakemistosta.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 28.2.2025 saakka)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-28.2.2025)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.