Suoraan sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävä on edistää maakunnan kansainvälistymistä. Me autamme Etelä-Savon eri tahojen kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto valvoo Etelä-Savon etuja Euroopassa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. 

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivuihin.

Etelä-Savo kuuluu pohjoisen harvaan asuttujen alueiden verkostoon

Yksi keskeinen kansainvälinen edunajamisorganisaatio on Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden yhteenliittymä Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto toimii pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden etua valvovan  NSPA-verkoston puheenjohtajana. Verkosto edustaa 14:ää maakuntaa/lääniä viideltä suuralueelta:  Itä- ja Pohjois-Suomesta,  Keski- ja Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Verkoston tavoitteena on lisätä EU-instituutioiden ja muiden sidosryhmien edustajien tietoisuutta pohjoisen harvaan asutuista alueista, niiden erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista sekä vaikuttaa alueen kannalta olennaisiin EU-politiikka-aloihin. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.  

Tutustu englanninkielisiin NSPA-alueiden verkkosivuihin