Suoraan sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävä on edistää maakunnan kansainvälistymistä. Me autamme Etelä-Savon eri tahojen kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Tällä sivulla on tietoa maakuntaliiton yhteistyötahoista Euroopassa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto valvoo Etelä-Savon etuja Euroopassa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. 

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivuihin.

Etelä-Savo kuuluu pohjoisen harvaan asuttujen alueiden verkostoon

Yksi keskeinen kansainvälinen edunajamisorganisaatio on Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden yhteenliittymä Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto toimii pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden etua valvovan  NSPA-verkoston puheenjohtajana. Verkosto edustaa 14 maakuntaa tai lääniä viideltä suuralueelta:  Itä- ja Pohjois-Suomesta,  Keski- ja Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Verkoston tavoitteena on lisätä EU-instituutioiden ja muiden sidosryhmien edustajien tietoisuutta pohjoisen harvaan asutuista alueista, niiden erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista. Verkosto vaikuttaa alueen kannalta olennaisiin EU-politiikka-aloihin. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.  

Tutustu englanninkielisiin NSPA-alueiden verkkosivuihin

Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 -ohjelma

Ohjelman toiminta liittyy läheisesti EU:n Itämeri-strategian painopisteisiin ja toimenpiteiden edistämiseen. Ohjelman yleisenä tavoitteena on toteuttaa innovatiivisia, veteen ja ilmastoon liittyviä ratkaisuja kansainvälisellä yhteistyöllä Itämeren alueen kansalaisten hyödyksi.

Lisätietoja täällä.

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis 2021–2027 -ohjelma

Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma-alue, Interreg NPA, kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Länsi-Irlannin sekä Iso-Britanniasta osan Skotlantia ja Pohjois-Irlannin sekä Islannin, Grönlannin ja Huippuvuoret.​

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman toinen varsinainen haku on avattu. Haku on avoinna 5.10.-5.12.2022.

Lue lisää tiedotteesta.

Etelä-Savolla ja Shaoxingin kaupungilla Kiinassa on ystävyyskaupunkisopimus

Etelä-Savon ja Shaoxingin yhteistyössä korostuvat osapuolten yhteiset intressit: clean tech, puhdas vesi ja elintarviketuotanto. Yhteistyö keskittyy myös koulutukseen, yleishallintoon, tekniikkaan, yhdyskuntiin ja maankäyttöön, ympäristöalaan sekä elinkeinotoimeen.

Yhteistyön puitteissa järjestetään vierailuja noin 1-2 kertaa vuodessa erilaisilla kokoonpanoilla. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen.

Maakuntaliiton rooliksi on muodostunut yhteistyön rakentajan rooli toimijoiden välillä. Kotimaisina yhteistyökumppaneina Etelä-Savon maakuntaliitolla on alueen kunnat, oppilaitokset, kauppakamari, elinkeinoyhtiöt sekä yritykset. 

Kiinassa kontaktipisteenä on kansainvälisten asioiden toimisto (foreign affairs office). Yhteistyö on pitkäjänteistä. Yhteistyössä ymmärrys puolin ja toisin on lisääntynyt ja toimijat ovat löytäneet toisiaan. Oppilaitokset ja yritykset pitävät toisiinsa yhteyttä virallisten tapaamisten ulkopuolella. Tulevaisuudessa useampien toimijoiden yhteyksiä Shaoxingiin pyritään syventämään.

Koulutusyhteistyössä vaihdetaan kokemuksia ja tietoa

Etelä-Savon ja Shaoxingin väliseen koulutusyhteistyöhön osallistuvat korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitoksia. Konkreettisesti yhteistyö sisältää oppilas- ja opettajavaihtoa, leirikouluja sekä opintomatkoja. Koulutusyhteistyö on vasta aluillaan. Yhteistyön hyödyiksi nähdään kokemusten ja tiedon vaihto.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen@esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.