Suoraan sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävä on edistää maakunnan kansainvälistymistä. Me autamme Etelä-Savon eri tahojen kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Tällä sivulla on tietoa maakuntaliiton yhteistyötahoista Euroopassa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto valvoo Etelä-Savon etuja Euroopassa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. 

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivuihin.

Etelä-Savo kuuluu pohjoisen harvaan asuttujen alueiden verkostoon

Yksi keskeinen kansainvälinen edunajamisorganisaatio on Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden yhteenliittymä Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto toimii pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden etua valvovan  NSPA-verkoston puheenjohtajana. Verkosto edustaa 14 maakuntaa tai lääniä viideltä suuralueelta:  Itä- ja Pohjois-Suomesta,  Keski- ja Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Verkoston tavoitteena on lisätä EU-instituutioiden ja muiden sidosryhmien edustajien tietoisuutta pohjoisen harvaan asutuista alueista, niiden erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista. Verkosto vaikuttaa alueen kannalta olennaisiin EU-politiikka-aloihin. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.  

Tutustu englanninkielisiin NSPA-alueiden verkkosivuihin

Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 -ohjelma

Ohjelman toiminta liittyy läheisesti EU:n Itämeri-strategian painopisteisiin ja toimenpiteiden edistämiseen. Ohjelman yleisenä tavoitteena on toteuttaa innovatiivisia, veteen ja ilmastoon liittyviä ratkaisuja kansainvälisellä yhteistyöllä Itämeren alueen kansalaisten hyödyksi.

Lisätietoja täällä.

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis 2021–2027 -ohjelma

Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma-alue, Interreg NPA, kattaa Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Länsi-Irlannin sekä Iso-Britanniasta osan Skotlantia ja Pohjois-Irlannin sekä Islannin, Grönlannin ja Huippuvuoret.​

Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman toinen varsinainen haku on avattu. Haku on avoinna 5.10.-5.12.2022.

Lue lisää tiedotteesta.

Etelä-Savolla ja Shaoxingin kaupungilla Kiinassa on ystävyyskaupunkisopimus

Etelä-Savon ja Shaoxingin yhteistyössä korostuvat osapuolten yhteiset intressit: clean tech, puhdas vesi ja elintarviketuotanto. Yhteistyö keskittyy myös koulutukseen, yleishallintoon, tekniikkaan, yhdyskuntiin ja maankäyttöön, ympäristöalaan sekä elinkeinotoimeen.

Maakuntaliiton rooliksi on muodostunut yhteistyön rakentajan rooli toimijoiden välillä. Kotimaisina yhteistyökumppaneina Etelä-Savon maakuntaliitolla on alueen kunnat, oppilaitokset, kauppakamari, elinkeinoyhtiöt sekä yritykset. 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen@esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.