Suoraan sisältöön

Punos - Osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa

Punos –hankkeessa kehitetään tapoja osaamistarpeiden ennakointiin keräämällä yhteen tietoa osaamistarveteemaan liittyen ja kokoamalla yhteen teeman kannalta oleellisia toimijoita, samalla pilotoiden uudenlaisia osallistumisen tapoja.

Punos -hankkeessa kehitetään entistä vaikuttavampia tapoja osaamistarpeiden ennakointiin kasvavaan osaajapulaan vastaamiseksi. Työelämän muutosten ja erityisesti digitalisaation kiihtyessä, sekä osaajapulan samaan aikaan syventyessä on tarpeen kehittää erityisesti toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvia työkaluja ja toimintatapoja ja tuoda eri toimijoiden omiin tarpeisiin tuottamaa tietoa yhteiseen keskusteluun ja yhteisesti hyödynnettäväksi. Hankkeen kesto on: 1.4.2022 – 31.12.2023

Hankkeen tavoitteena on

  1. Toimia tiedon kokoajana ja kokonaiskuvan muodostajana osaamistarveteemaan liittyen

  2. Osaamisen teeman kannalta oleellisten toimijoiden kokoajana ja kartoittajana

  3. Kokeilla ja pilotoida osallistumisen tapoja.

Hankkeen ensimmäinen tavoite on toimia tiedon kokoajana ja kokonaiskuvan muodostajana osaamistarveteemaan liittyen. Hankkeessa toteutetaan kevyt lähtötilaselvitys, jolla kartoitetaan osaamisteeman kannalta oleellisia tiedon tuottajia ja tietolähteitä. Hankkeessa pohditaan myös ratkaisua/kevyttä toimintatapaa toimijoiden yhteisen tiedon keräämiseen ja tiedon varastointiin.

Hankkeen toinen tavoite on osaamisen teeman kannalta oleellisten toimijoiden kokoaminen ja toimijoiden kartoittaminen. Toimijoiden kokoaminen tapahtuu tuomalla yhteen jo olemassa olevia toimijaverkostoja mm. oppilaitosten välisiä yhteistyöverkostoja, sekä tuomalla näitä verkostoja yhteen. Oleellisia toimijoita lähestytään oppilaitoskohtaisin keskusteluin, joissa selvitetään oppilaitosten sisällä olevat oleelliset toimijat. Tuloksena toimenpiteessä syntyy hankeportfolion pohjalta laadittava kuvaus osaamistarpeiden ennakoinnin kannalta keskeisestä verkostosta alueella, joka viestitään myös muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeen kolmas tavoite on kokeilla ja pilotoida osallistumisen tapoja. Hankkeessa jatkokehitetään Etelä-Savon osaamisen ennakointifoorumia kohtaantofoorumina, joka toimii työelämän, koulutustoimijoiden ja aluekehittäjien yhteisenä osallistumisareena. Foorumeilla pyritään pilotoimaan erilaisia tapoja ratkaista osaamishaasteita maakunnan kärkialoilla toteuttaen pilotointeja esimerkiksi toimialoittain, klustereittain tai teemoittain. Pilotointien ja kokeilujen tuloksena syntyy uusia tapoja tehdä konkreettista yhteistyötä koulutustoimijoiden, työelämän ja aluekehittäjien välillä osaamistarpeiden ennakoinnin teemassa.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.