Suoraan sisältöön

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 pykälän mukainen suunnitelma, joka välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, tavoitteista, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä.

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.9.2022.- 31.10.2022.

Nähtävillä olevaan suunnitelmaan voi tutustua täällä 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi (otsikoi sähköposti palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta) tai lähettämällä postia osoitteeseen: Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.