Suoraan sisältöön

AKKE 2023

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha 

Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitolle vuodelle 2022 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa 500 000 euroa itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esityksen mukaisesti matkailun tukemiseen Mikkelissä.

Rahoitusta haetaan kirjallisesti oheisella hakulomakkeella (linkki hakulomakkeeseen)
Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, jossa hanketta avataan tarkemmin. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi. x
Hakemus toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostitse. Lisätietoja on luettavissa alla olevasta hankehallinnointiohjeesta. 

Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjeita ja lomakkeita: 

Lomakkeet 

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hakemuksessa tulee esittää selkeästi hankkeen tarve, tavoitteet ja konkreettinen toteuttamissuunnitelma. 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.