Suoraan sisältöön

AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke toteuttaa Etelä-Savossa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää.

AKKU-hanke vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuo lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on tukea eteläsavolaisten yhdenvertaista kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta, edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta kunnissa sekä vahvistaa maakunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. Kuntien kulttuuristen erityispiirteiden ja kehittämiskohteiden hahmottaminen
  Etelä-Savon 12 kuntaa ovat monella tavoin omaleimaisia ja keskenään erilaisia. Keräämme hankkeen aikana tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta, nostamme yhdessä tehdessä esiin kuntien erityispiirteitä sekä kehitämme kulttuuritoimintaa kerätyn tiedon varassa kuntalaislähtöisesti ja kuntalaisten tarpeisiin.

 2. Kunnissa kulttuurityötä tekevien yhteistyön vahvistaminen sekä vertaistuen ja -oppimisen mahdollistaminen
  Etelä-Savon erikokoisissa kunnissa kulttuuritoiminta on hyvin eri tavoin resursoitua. Hankkeessa etsimme uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja yhdistää olemassa olevia resursseja, jaamme kunnissa jo olevia hyviä käytäntöjä ja toteutamme niitäkin ideoita, jotka yksin tehdessä jäisivät vain haaveeksi.

  AKKU-hanke tarjoaa kuntien kulttuuripalveluissa työskenteleville säännöllisiä yhteistyöfoorumeita kuten kulttuuripalveluiden toiveiden pohjalta toteutettuja aamukahvi- ja asiantuntijatapaamisia. Hankkeen aikana luomme verkostomaisen toimintamallin, joka tukee kuntien kulttuuripalveluissa työskenteleviä ja heidän yhteistyötään hankkeen päätyttyä.

 3. Kuntien yhteistoiminnan pilotoinnit – yhteistyöalustana Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit
  Kokeilemme hankkeessa uudenlaisia yhteistoimintamalleja kuntien kulttuuritoimijoiden ja heidän verkostojensa kanssa. Kokeilukulttuurin hengessä olemme aloittaneet uuden maakunnallisen Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit -tapahtumakokonaisuuden, joka tuo taide- ja kulttuuritoimintaa Etelä-Savon kuntiin kaikkina vuodenaikoina syksystä 2021 kesään 2022. Järvikulttuurifestivaalin yhteydessä kunnat kokeilevat muun muassa taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamista digitaalisin keinoin sekä tarinallisuuden hyödyntämistä alueen aineettoman kulttuuriperinnön esiin nostamisessa.    Festivaalipilotin parissa on työskennellyt kaksi maakuntataitelijaa, jotka sekä toteuttivat osallistavaa musiikki- ja taidetoimintaa kuntien asukkaiden kanssa että auttoivat kuntatoimijoita ja yhdistyksiä organisoimaan tapahtumia paikallisella tasolla. Maakuntataiteilijat kansanmuusikko Sirkka Kosonen ja kuvataiteilija Mari Liimatainen työskentelivät hankkeessa ajalla 1.9.2021–30.6.2022. Kuvataiteilija-Marin projekteihin pääset tutustumaan täältä ja kansanmuusikko-Sirkan maakuntakierrokseen täältä.

 4. Suunnitelmallinen maakunnan kehittäminen ja ohjelmatyö
  Maakunnassa on aiemmin tehty Kulttuurin tulevaisuusohjelma (linkistä aukeaa video)  sekä Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021. Seuraamme AKKU-hankkeessa niiden toteutumista ja olemme myös laatineet osallistavalla prosessilla vuosille 2022–2025 uuden maakunnallisen kulttuuristrategian, jonka löydät tästä. Taide, kulttuuri ja luovat alat huomioidaan myös Etelä-Savon maakuntaohjelmatyössä sekä älykkään erikoistumisen strategiassa. Hanke tekee yhteistyötä kuntien kanssa myös sen eteen, että taide- ja kulttuuritoiminta tulevat näkyviin kuntien strategioissa ja hyvinvointisuunnitelmissa. Lisäksi AKKU-hanke vahvistaa osaltaan Saimaa-ilmiölleominaista itäsuomalaisten toimijoiden yhteistyötä ja järvisuomalaisuuden esiinnousua.

AKKU-hanke ylläpitää Etelä-Savon maakuntaliiton kulttuuriblogia, joka nostaa esiin ajankohtaisia asioita Etelä-Savon monipuoliselta taiteen ja kulttuurin kentältä. Kulttuuriblogiin pääset tutustumaan tästä!

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke kestää 1.1.2021-31.12.2022. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Taru Tähti

Kulttuurikoordinaattori

040 665 7230

taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.