Suoraan sisältöön

AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke toteutti Etelä-Savossa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää.

AKKU-hanke vahvisti maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä toi lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli tukea eteläsavolaisten yhdenvertaista kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta, edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta kunnissa sekä vahvistaa maakunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

 1. Kuntien kulttuuristen erityispiirteiden ja kehittämiskohteiden hahmottaminen
  Etelä-Savon 12 kuntaa ovat monella tavoin omaleimaisia ja keskenään erilaisia. Keräsimme hankkeen aikana tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta, nostimme yhdessä tehdessä esiin kuntien erityispiirteitä sekä kehitimme kulttuuritoimintaa kerätyn tiedon varassa. Kerättyä tietoa hyödynsimme myös maakunnallista kulttuuristrategiaa tehdessä.

 2. Kunnissa kulttuurityötä tekevien yhteistyön vahvistaminen sekä vertaistuen ja -oppimisen mahdollistaminen
  Etelä-Savon erikokoisissa kunnissa kulttuuritoiminta on hyvin eri tavoin resursoitua. Hankkeessa etsimme uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja yhdistää olemassa olevia resursseja, jaoimme kunnissa jo olevia hyviä käytäntöjä ja toteutimme niitäkin ideoita, jotka yksin tehdessä jäisivät vain haaveeksi.

  AKKU-hanke tarjosi kuntien kulttuuripalveluissa työskenteleville säännöllisiä yhteistyöfoorumeita kuten kulttuuripalveluiden toiveiden pohjalta toteutettuja etäaamukahveja sekä lähitapaamisia. Hankkeen aikana loimme verkostomaisen toimintamallin, jonka pohjalta kuntien kulttuuripalveluissa työskentelevien verkosto jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä. AKKU-hanke järjesti myös kaikille kulttuurialan ammattilaisille avoimia rahoitus- ja verkostotapaamisia sekä sparrasi Etelä-Savon Leadereiden AIKU-teemahanketta yhdessä Saimaa-ilmiön ja Museoviraston kanssa.

 3. Kuntien yhteistoiminnan pilotoinnit – yhteistyöalustana Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit
  Kokeilimme hankkeessa uudenlaisia yhteistoimintamalleja kuntien kulttuuritoimijoiden ja heidän verkostojensa kanssa. Kokeilukulttuurin hengessä aloitimme uuden maakunnallisen Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit -tapahtumakokonaisuuden, joka toi taide- ja kulttuuritoimintaa Etelä-Savon kuntiin kaikkina vuodenaikoina syksystä 2021 kesään 2022. Järvikulttuurifestivaalin yhteydessä kunnat kokeilivat muun muassa taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamista digitaalisin keinoin, yhteishankintojen tekemistä ja yhteismarkkinointia. Festivaalipilotin parissa työskenteli kaksi maakuntataitelijaa, jotka sekä toteuttivat osallistavaa musiikki- ja taidetoimintaa kuntien asukkaiden kanssa että auttoivat kuntatoimijoita ja yhdistyksiä organisoimaan tapahtumia paikallisella tasolla. Maakuntataiteilijat kansanmuusikko Sirkka Kosonen ja kuvataiteilija Mari Liimatainen työskentelivät hankkeessa osa-aikaisesti ajalla 1.9.2021–30.6.2022. Kuvataiteilija-Marin projekteihin pääset tutustumaan täältä ja kansanmuusikko-Sirkan maakuntakierrokseen täältä.

 4. Suunnitelmallinen maakunnan kehittäminen ja ohjelmatyö
  Maakunnassa on aiemmin tehty Kulttuurin tulevaisuusohjelma (linkistä aukeaa video)  sekä Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021. AKKU-hankkeessa laadimme osallistavalla prosessilla vuosille 2022–2025 uuden maakunnallisen kulttuuristrategian, jonka löydät tästä. Taide, kulttuuri ja luovat alat huomioidaan monipuolisesti myös Etelä-Savon maakuntaohjelmatyössä sekä älykkään erikoistumisen strategiassa. Hanke teki yhteistyötä kuntien kanssa myös sen eteen, että taide- ja kulttuuritoiminta tulevat aiempaa paremmin näkyviin kuntien strategioissa ja hyvinvointisuunnitelmissa. Lisäksi AKKU-hanke vahvisti osaltaan Saimaa-ilmiölleominaista itäsuomalaisten toimijoiden yhteistyötä ja järvisuomalaisuuden esiinnousua.

AKKU-hanke ylläpiti myös Etelä-Savon maakuntaliiton kulttuuriblogia, joka nostaa esiin ajankohtaisia asioita Etelä-Savon monipuoliselta taiteen ja kulttuurin kentältä. Kulttuuriblogiin pääset tutustumaan tästä!

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke kesti 1.1.2021-28.2.2023. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen raportin löydät tästä.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus (vuorotteluvapaalla 14.7.2024 saakka)

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.