Suoraan sisältöön

AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa

AKKU-hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja kehittää yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Hankkeessa edistämme taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta kunnissa, tuemme eteläsavolaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistamme maakunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. Kuntien kulttuuristen erityispiirteiden ja kehittämiskohteiden hahmottaminen
  Etelä-Savon 12 kuntaa ovat monella tavoin omaleimaisia ja keskenään erilaisia. Nostamme yhdessä tehdessä esiin kuntien erityispiirteitä sekä kehitämme kulttuuritoimintaa kuntalaislähtöisesti ja kuntalaisten tarpeisiin.
 2. Kunnissa kulttuurityötä tekevien yhteistyön vahvistaminen sekä vertaistuen ja -oppimisen mahdollistaminen
  Kulttuuritoiminta on hyvin eri tavoin resursoitua eri kunnissa. Yhteistyötä tekemällä ja resursseja yhdistämällä etsimme keinoja jakaa hyviä käytäntöjä ja toteuttaa niitäkin ideoita, jotka yksin jäisivät vain haaveeksi.
 3. Kuntien yhteistoiminnan pilotoinnit
  Kokeilemme hankkeessa useampaa uudenlaista yhteistoimintamallia kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistyössä.
 4. Suunnitelmallinen maakunnan kehittäminen ja ohjelmatyö
  Maakunnassa on aiemmin tehty Kulttuurin tulevaisuusohjelma (linkistä aukeaa video)  sekä Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021, joiden toteutumista seuraamme ja joita päivitämme tässä hankkeessa. AKKU-hanke vahvistaa osaltaan Saimaa-ilmiölle eli Savonlinnan kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunkihaulle 2026 ominaista itäsuomalaisten toimijoiden yhteistyötä ja järvisuomalaisuuden esiinnousua.

Hankkeen kesto on 1.1.2021-31.12.2022. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Logo, jossa lukee mustilla kirjaimilla Opetus- ja kulttuuriministeriö valkoisella pohjalla.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Taru Tähti

Kulttuurikoordinaattori

040 665 7230

taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vahvistaa maakunnassamme kulttuuritoimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kehittää kulttuuritoimijoille yhteisiä toiminta- ja tuotantotapoja. Taru työskentelee AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hankkeessa.