Suoraan sisältöön

Luonnon- ja kulttuuriympäristö

Maakuntaliitto koordinoi alueensa luontoon ja luonnonvaroihin liittyvien selvitysten laadintaa. Kulttuuriympäristön vaaliminen on lisäksi yksi maakuntaliiton tehtävistä.

Luonnonympäristön vaaliminen ja kestävä käyttö on meille tärkeä asia

Maakuntaliitto koordinoi alueensa luontoon ja luonnonvaroihin liittyvien selvitysten laadintaa. 
Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa on valmistunut Etelä-Savon ilmastotiekartta. ELY-keskuksen sivuille on koottu tähän mennessä maakunnassa tehty ilmastotyö ja sen tulokset: https://www.ely-keskus.fi/web/ely-keskukset-ilmastotoimijoina/etela-savo
Maakunnan ilmastotavoitteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö on viety myös osaksi maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa.

Edunvalvonnassa maakuntaliitto on osallistunut ilmastotyön lisäksi mm. vihreän siirtymän hankkeiden edistämiseen sekä saimaannorpan suojelutoimien suunnitteluun.

Maakuntaliitto on osallistunut UNESCO Global Geoparkin sekä Saimaan virkistysalueyhdistyksen toimintaan.
Lisätietoja on luettavissa Saimaa Geoparkin kotisivuilta sekä Saimaan virkistysalueyhdistyksen sivuilta.

Kulttuuriympäristö on tärkeä osa identiteettiämme

Kulttuuriympäristön vaaliminen on yksi maakuntaliiton tehtävistä. Tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset on viety viranomaiskäytössä olevaan Etelä-Savon kulttuuriympäristötietokantaan. Tietokannan kaikille avoin nettiversio on luettavissa osoitteesta www.esku.fi.

Reittiopas on työkalu, jolla opastetaan niin rakennusten omistajia kuin kuntien maankäytön ja rakennusvalvonnan asiantuntijoita rakennusten arvon, käytön ja kunnon arvioimisessa ja suunnittelussa. Reittioppaassa on käyty läpi erilaiset selvitykset, niiden sisältövaatimukset ja kuvattu, missä vaiheessa mikäkin selvitys tulee ajankohtaiseksi. Se antaa myös lisätietoa lain asettamista vaatimuksista, viranomaistahoista ja aihetta käsittelevistä lähdeteoksista. Reittioppaaseen voi tutustua eri muodossa seuraavista linkeistä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo@esavo.fi

Sanna vastaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja vihreään siirtymään sekä kulttuuriympäristöön liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä ja maakuntakaavoitustehtävistä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.