Maakunnan kehittäminen

LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Etelä-Savon sijoittuu keskelle Järvi-Suomea ja on luonnonympäristöltään metsän ja vesistöjen mosaiikkia. Maakunnan pinta-alasta on 25 % vettä.  Vesistöistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa 96%. Maakunnan maa-alasta 88% on metsätalousmaata ja 5% maatalousmaata. Pelloista on luomutuotannossa n. 15%. Etelä-Savon metsämaiden puuntuottokyky muuhun Etelä-Suomeen verrattuna on keskimääräistä parempi. Tuoreita kankaita ja vastaavan kasvupaikkatyypin soita sekä sitä viljavampia metsämaita on yhteensä 81%. Uhanalaisten lajien suojelussa Etelä-Savolla on erityisvastuu saimaannorpan suojelussa ja norppakanta tällä hetkellä noin 360 yksilöä.

Luonnonympäristö

Maakuntaliitto koordinoi alueensa luontoon ja luonnonvarjoihin liittyvien selvitysten laadintaa. Savon ilmasto-ohjelma laadittiin Etelä- ja Pohjois-Savon laajana yhteistyönä vuonna 2010. Etelä-Savon ilmasto-ohjelman toteutumisesta on tehty tilannekatsaus vuonna 2018.

Etelä-Savo on profiloitunut kestävän kehityksen maakunnaksi. Edunvalvonnassa maakuntaliitto on osallistunut saimaannorpan suojelutoimien suunnitteluun. Tuorein saimaannorpan suojelustrategia ja toimenpideohjelma 2017.

Maakuntaliitto on mukana tukemassa UNESCO Global Geopark-statuksen saamista Saimaa Geoparkille. Saimaa Geopark-alueessa ovat mukana Juva, Mikkeli, Puumala, Sulkava, Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Taipalsaari ja Savitaipale. Saimaa Geoparkkia hallinnoi Saimaa Geopark-yhdistys. Lisätietoja Saimaa Geoparkin kotisivuilta.

Maakuntaliitto hoitaa Saimaan virkistysalueyhdistyksen hallinnoinnin. Saimaan virkistysaluehdistyksen tarkoituksena on Saimaan ja sen lähivesistöjen virkistyskäytön edistäminen alueen luontoa, peruselinkeinoja ja maiseman omaleimaisuutta vaarantamatta. Saimaan virkistysalueyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.saimaanvirkistysalueyhdistys.fi.

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristön vaaliminen on yksi maakuntaliiton tehtävistä. Tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset on viety viranomaiskäytössä olevaan Etelä-Savon kulttuuriympäristötietokantaan. Tietokannan kaikille avoin nettiversio löytyy osoitteesta www.esku.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo,
puh. 040 724 9618.