Suoraan sisältöön

Uusi ohjelmakausi 2021-2027

Ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano on käynnistynyt Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkoi.

Uusi rakennerahasto-ohjelma sisältää kolme rahastoa, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittaa seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa
  2. Vihreämpi Eurooppa
  3. Yhteenliitetympi Eurooppa

Keskeisiä rahoitettavia sisältöjä ovat tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien kehittäminen, digitalisaation edistäminen, pk -yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen, energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kiertotalous sekä saavutettavuuden edistäminen.

Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR) rahoittaa seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  2. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
  3. Aineellista puutetta torjuva Suomi

Teemoissa edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä kehitetään työllistymistä tukevia palveluja, tuetaan jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja, kehitetään työelämää ja osaamista työmarkkinoiden tarpeita ennakoiden, rakennetaan turvaverkkoja nuorten tulevaisuutta varten sekä tarjotaan aineellista apua vähävaraisille.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF):

JTF on uusi rakennerahasto, ja sillä tuetaan Suomessa toimia, joilla lievennetään turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai loppumisen negatiivisia sosioekonomisia tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF voi myös tukea vähähiilisyyttä edistäviä toimia, jos ne auttavat edellä näiden haittavaikutusten lieventämisessä.

Hakemukset jätetään uuteen Eura 2021 -järjestelmään. Rahoituksen hakeminen edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista.
Hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu.

Kaikki avoinna olevat haut löytyvät linkistä EURA 2021: Hakuilmoitukset

Lisätietoa Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmasta tästä linkistä.