Suoraan sisältöön

Tiedotteet ja uutiset

Itä-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus turvaa koko Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin

18.06.2020

Itä-Suomen logistiikkaselvitys on valmistunut. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella Itä-Suomen alueen elinkeinoelämää ja sen merkitystä koko Suomelle. Työssä tarkasteltiin kuljetusten tarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin väyläverkon korjausvelan vähentäminen ja päätieverkon palvelutason parantaminen sekä viitos- ja kuutoskäytävien kokonaisvaltainen kehittäminen. Myös vesi- ja lentoliikenteen kehittäminen osana vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kansainvälisiä kuljetusketjuja on erittäin tärkeää.