Suoraan sisältöön

Maakuntastrategia

Etelä-Savon maakuntastrategia linjaa kehittämisen kärjet ja niille asetetut pitkän aikajänteen tavoitteet vuoteen 2030. Maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Näissä kärjissä maakunnalla on suhteellinen kilpailuetu Suomessa ja Euroopassa. Osaavat ihmiset, uudistuvat yritykset, kehittyvä toimintaympäristö, digitalisaatio ja hyvä saavutettavuus ovat keskeisimpiä kasvun ja elinvoiman tekijöitä.

Etelä-Savon visio vuoteen 2030 on puhtaasti paras!

Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta vahvoja luontoarvoja ja runsaita luonnonvaroja sekä niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin.

Maakuntastrategian keskiössä ovat ihmiset - niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on vahvistaa kestävällä tavalla asukkaiden toimeentuloa ja hyvinvointia sekä arjen sujuvuutta luonnonarvoiltaan rikkaassa ja turvallisessa elinympäristössä.

Metsä, ruoka ja vesi -strategiakärkien tavoitteet kiteytettynä ovat:

  • Metsät ovat hyvin hoidetut ja kestävästi hyödynnetyt
  • Metsäosaamisemme ja -liiketoiminta on maailman kärkeä useilla korkean osaamisen alueilla
  • Matkailu ja hyvinvointi laajentavat metsien monikäyttöisyyttä
  • Ruokaketjut ovat erikoistuneet ja hyvin toimivat
  • Elintarvikeosaamisemme on korkean jalostusasteen liiketoimintaa
  • Vahva ruokakulttuuri on kilpailuetumme
  • Etelä-Savossa on maailman puhtaimmat vesistöt
  • Vesiosaaminen on laajaa liiketoimintaa
  • Saimaan maakunta on asumisen ja matkailun vetovoimainen kohde

Maakuntastrategia 2030 (pdf)

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat

040 757 6698

jyrki.kuva@esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.