Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne maakuntaliiton verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu tietoverkossa.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Lähtökohtaisesti oikaisuvaatimuksen on oikeutettu tekemään se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimukseen liittyvät tarkemmat ohjeet on annettu päätöksen yhteydessä.

Maakuntaliiton viranhaltijapäätökset 1.1.2022 alkaen nähtävissä täältä

Maakuntaliiton viranhaltijoiden päätökset 31.12.2021 saakka on luettavissa täältä

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Janne Nulpponen

Hallintojohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen@esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.