Suoraan sisältöön

Kansallinen rahoitus

Kansallista rahoitusta koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Uusi rahoituslaki 757/2021 astui voimaan 1.9.2021. Rahoitus- ja tukikelpoisuusasetukset ovat valmistelussa ja hyväksyttäneen syyskuun 2021 aikana. Uuden lainsäädännön mukaiset hakulomakkeet ovat valmistelussa. Tässä vaiheessa uusia hakemuksia ei voi jättää käsittelyyn. Tuomme hakulomakkeet sivuillemme heti niiden valmistuttua ja ilmoitamme hakujen avautumisesta tällä sivulla.

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuonna 2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 868 000€. Vuonna 2021 määrärahaa on saatu lisäksi 370 000 €. Haettavana on näin ollen yhteensä 1 238 000 €.

Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee ensisijaisesti edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa. Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin.

Tutustu Etelä-Savon alueelliseen korona-selvitymissuunnitelmaan (pdf).

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankeasiakirjat

Lomakkeiden täyttämiseen tulee käyttää MS Edge -, Google Chrome - tai Firefox -selainta. Internet Explorer -selainta ei ole tuettu.

Myönnetty rahoitus

Etelä-Savon maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta seuraaville hankkeille (päivitetty 22.11.2021):

 • Etelä-Karjan liitto, Uusi risteilytuote Saimaalle ja Saaristomerelle (ylimaakunnallinen), 24 000 €
 • Etelä-Savon Yrittäjät ry., Yrittäjän tukiverkko, 34 161 €
 • Puumalan kunta, Sytyke-hanke, nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin, 50 000 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kansallinen Digitointikeskus -selvityshanke, 32 000 €
 • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Monipaikkaisen asumisen rytmit, paikat ja asiakasmäärät (MOPA), 96 582 €
 • 3K Savo Oy, Työhyvinvointia luovuudella hankkeen valmisteluhanke, 70 042 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Mekstiili suunnitteluhanke, 63 469 €
 • Puumalan kunta, Puumala kodiksi - muuttoagentin palvelujen luominen, 89 291 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, BEM innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttaminen I, 50 000 €
 • Pidä saaristo siistinä ry, Saimaan retkisatamarakenteiden kunnostuksen ja perusparannuksen valmisteluhanke, 66 643,20 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, RAJA - alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon hyödyntämiseksi hyvinvointialalla, 74 136 €
 • Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry, Kauppatorin kehittämishanke, 84 608 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk Kuitulaboratorion NMR-teknologiatutkimusten kaupallistamisselvitys- NMR2022, 79 680 €
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Fly Mikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen lentoliikenteessä, 76 000 €
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle, 104 852€
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Kohti hiilineutraalia osaamisen ekosysteemiä, 97 280€
 • Pertunmaan kunta, Kuortti -portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon, 64 372€