Suoraan sisältöön

Kaavan vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelun tuloksena muodostuu kaavaluonnos, joka on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2024.

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi vuoden 2025 alussa.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaakuntakaavan kesällä 2025.