Suoraan sisältöön

Osallisuus Etelä-Savossa

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omassa elämässään tärkeisiin asioihin. Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Sivustolta löydät tietoa siitä, mitä kanavia pitkin voi Etelä-Savossa vaikuttaa asioihin.

Jätä jälki! -kampanja 28.10.-11.10.2020

Kutsumme osallisuuden parissa työskenteleviä tekemään osallisuutta näkyväksi ja ottamaan osallisuussormenjäljen osaksi omaa viestintää. Osana Etelä-Savon osallisuusohjelmaa luotiin eteläsavolaiselle osallisuudelle oma tunnus ja ilme, jotka ovat vapaasti eri toimijoiden käytössä. Valitse itsellesi parhaiten sopiva osallisuussormenjälki ja lataa se käyttöösi. Lue lisää osallisuuden Jätä jälki -kampanjasta.

Osallisuussormenjälki keltainen asukkaat, violetti asiakkaat, vaaleanpunainen järjestöt, vaaleanvihreä nuoret, tumma vihreä ikäihmiset ja vammaiset

Aktiiviset asukkaat kehittävät Etelä-Savon aluetta

Asukkaiden aktiivisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää alueen elinvoimaa. Osallisuus luo tasa-arvoa, eheyttä, myönteistä ilmapiiriä ja saa asukkaat mukaan maakunnan ja alueiden kehittämiseen. Osallisuuden avulla kansalaisten ja yhteisöjen asiantuntemus ja resurssit saadaan käyttöön. Asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat usein äänensä parhaiten kuuluviin erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta.

Osallisuusohjelmassa kuvataan vaikuttamisen kanavia

Lataa tästä Vaikuta – Asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana- osallisuusohjelma. Ohjelma on syntynyt laajapohjaisen toimijaverkoston yhteisen ideoinnin ja suunnittelun pohjalta. Verkostosta on koottu osallisuuspöytä, joka vastaa osallisuusohjelman seurannasta sekä ohjaa ja tukee Etelä-Savon osallisuusohjelman toimeenpanoa. Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa osallisuuspöydän toimintaedellytyksistä ja kokoon kutsumisesta.

Osallisuuden sivustoa rakennetaan osallisuusohjelman teemojen mukaisesti.

Sivustoa rakennetaan parhaillaan, ja otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta ja kommentteja siihen, miten sivusto voisi palvella eri toimijoita paremmin. Lähetä palautetta osallisuussivustolle tästä.

Visio. Etelä Savo on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa ihmiset välittävät toisistaan. Kaikilla on kokemus mukana olemisesta, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.