Suoraan sisältöön

Maakuntakaavojen tausta-aineistoja

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon vaihemaakuntakaavojen laadintaaan liittyneistä tausta-aineistoista ja selvityksistä. Alla olevat linkit joko avaavat pdf-tiedoston tai aineistoon liittyvän kotisivun. Luetteloa täydennetään sitä mukaa kun aineistoja valmistuu.

Keskusverkko, asuminen ja elinkeinorakenteet

Matkailu ja virkistys

Liikenne

Tekninen huolto ja erityisalueet

Tuulivoima

Luonnonvarojen käyttö

Kiviaineshuolto

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen – hankkeen 2011 – 2014 toteutti GTK eli Geologian tutkimuskeskus. GTK:n toteuttaman hankkeen ainestot ovat saatavissa Etelä-Savon maakuntaliitosta ja GTK:lta. 

Osa 1, Pieksämäen seudun aineistot

Osa 2, Mikkelin seudun aineistot

Osa 3, Savonlinnan seudun aineistot

Pohjavedet ja vedenhankinta

Turvetuotanto

Kaivokset

Luonnonympäristö

Kulttuuriympäristö

Maakunnan parhaat maisemat - Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (2011 – 2013. Leena Lahdenvesi-Korhonen)