Suoraan sisältöön

Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Me teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa, Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella. Tällä sivulla on tietoa näistä yhteistyöverkostoista.

Itä-Suomen neuvottelukunta

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain maakunnalta toiselle. 
​Vuonna 2023 Etelä-Savo on Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien puheenjohtajamaakunta.

Neuvottelukunta on luonteeltaan yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin 12.12.2018.

Tutustu Itä-Suomen maakuntien hallitusohjelmatavoitteisiin tästä (pdf)..

Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous 10.6.2020 pöytäkirja, tarkastamaton (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 lentoliikenteen tilanteeseen (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 alueellistamiseen (pdf)

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnan ja molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain elokuun loppupuolella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta antoi kannanoton 31.8.2019 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 varojen jaosta.

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanottoon tästä (pdf).

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen yhteistoiminnassa päätettävistä asiosta ja siitä, miten yhteistoiminnassa käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Tutustu sopimukseen yhteistoiminta-alueesta tästä (pdf).

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.