Suoraan sisältöön

Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Me teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa, Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella. Tällä sivulla on tietoa näistä yhteistyöverkostoista.

Itä-Suomen neuvottelukunta

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain maakunnalta toiselle. Etelä-Savo on vuonna 2020 Itä-Suomen maakuntien puheenjohtajamaakunta.

Neuvottelukunta on luonteeltaan yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin 12.12.2018.

Tutustu Itä-Suomen maakuntien hallitusohjelmatavoitteisiin tästä (pdf)..

Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous 10.6.2020 pöytäkirja, tarkastamaton (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 lentoliikenteen tilanteeseen (pdf)

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 10.6.2020 alueellistamiseen (pdf)

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnan ja molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosittain elokuun loppupuolella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta antoi kannanoton 31.8.2019 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 varojen jaosta.

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanottoon tästä (pdf).

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen yhteistoiminnassa päätettävistä asiosta ja siitä, miten yhteistoiminnassa käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Tutustu sopimukseen yhteistoiminta-alueesta tästä (pdf).

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Taina Saahko

Viestintäpäällikkö

040 632 6132

taina.saahko(at)esavo.fi

Taina tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta.