Suoraan sisältöön

E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon

E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret, joille tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää.

E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia nuoren taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Hanke edistää ja rakentaa toimintamallia, jossa jokainen nuori nähdään asiantuntijana ja kumppanina oman ympäristön, maakunnan ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisessä. Etelä-Savon maakunnan kannalta nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat avaimia maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019 - 31.12.2022.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tiivistyvät seuraaviin pääkohtiin:

  1. Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta Etelä-Savossa luomalla maakuntaan pysyvä toimintamalli ja rakenne, joka mahdollistaa kaikkien (ei vain harvojen) nuorten osallistamisen ja osallisuuden (TOIMINTAMALLI JA RAKENNE)
  2. Vahvistetaan nuorten uskoa itseensä, omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, oman äänen löytämiseen ja omaan asiantuntijuuteensa –työelämätaitoja kehittäen ja syrjäytymistä ehkäisten (VAHVISTAVAT TOIMINNALLISET TYÖSKENTELYTAVAT)
  3. Kehitetään yhdessä nuorten kanssa uusia matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi esim. avoimet teematapaamiset, toiminnalliset menetelmät, pop-up -vaikuttaminen, jalkautuminen, digitaaliset väylät, mikrovaikuttaminen, agenttitoiminta (UUDET KÄYTÄNNÖN RATKAISUT)
  4. Tuodaan maakunnan ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen lähemmäksi nuorten arkea (Maakunnalliset toimijat ja organisaatiot) (VIRANHALTIJOIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ERILAISTEN NUORTEN KANSSA TOIMIMISEEN)
  5. Pilotoidaan Etelä-Savon nuorisovaltuuston toiminta rakenteena, joka edistää erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kuulemista (NUORILTA NUORILLE)
  6. Levitetään toimintamallia ja hyväksi todettuja käytäntöjä valtakunnallisissa verkostoissa ja tehdään toiminta näkyväksi maakunnassa. (HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN, VIESTINTÄ)

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jonna Juhola

Osallisuuskoordinaattori

040 655 9793

jonna.juhola(at)esavo.fi

Jonna vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeessa nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.