Tietopalvelu

TILASTOT

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Tällä sivulla oleva tilastot ovat pääosin pdf-tiedostoja, joiden lukemiseen tarvitaan ilmaiseksi ladattava AcrobatReader-ohjelma, tai PowerPoint-tiedostoja (.pptx), joiden aukaisemiseen tarvitaan oma ohjelmansa.

Etelä-Savo ennakoi - Tilasto- ja ennakointitietoa Etelä-Savosta / Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon maakuntaprofiili 18.10.2019
Etelä-Savon kunnat 27.8.2013
Vaalipiirit ja maakunnat 27.8.2013

Englanninkielinen esitysmateriaali (PowerPoint -muodossa) 15.6.2018

Väestö

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.8.2019 8.10.2019
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain 1.1.-31.8.2019 9.10.2019
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain 1.1.-31.8.2019 9.10.2019

Pinta-ala- ja väestötietoja 31.12.2017 22.5.2018

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2017-2018 1.4.2019
Väkiluku Etelä-Savossa 2010 - 2018 1.4.2019
Väestö ikäryhmittäin 31.12.2018 1.4.2019
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) 31.12.2018 1.4.2019

Maakuntien välinen muuttoliike 2018 17.6.2019
Maassamuutto ikäryhmittäin 2018 17.6.2019
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2009 - 2018 17.6.2019
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2018 17.6.2019
Kokonaisnettomuutto alueittain 1990 - 2018 17.6.2019

Väestön koulutusrakenne 2017 9.11.2017
Väestö-, koulutus- ja työllisyystietoja Etelä-Savosta (PowerPoint -muodossa) 29.6.2018 

Väestöennuste alueittain 2019 - 2040 (pdf) 3.10.2019

Työvoima ja elinkeinorakenne

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.8.2019 24.9.2019
Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2018 25.1.2019

Elinkeinorakenne 2017 (% työpaikoista) 3.10.2019
Työpaikat toimialoittain 2014-2017 (TOL2008) 3.10.2019
Työlliset toimialoittain 2014-2017 (TOL2008) 4.10.2019

Työllisyys- ja työttömyysaste 1998 - 2018 15.2.2019

Kuntien välinen työssäkäynti 2016 Etelä-Savossa 30.11.2016
Kuntien välinen työssäkäynti 2016 Etelä-Savossa, % 30.11.2016
Maakuntien välinen työssäkäynti 2016 / Etelä-Savo 30.11.2016

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2017 (pdf) / (.pptx) 18.2.2019
Taloudellinen huoltosuhde 2017 (pdf) / (.pptx) 18.2.2019

Aluetalous ja tuotanto

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2016*, % koko maasta (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018
BKT euroa/asukas maakunnittain 2016* (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018
BKT maakunnittain 2016*, milj. € (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018

Kuntatalous

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) 30.8.2019            

Elinvoimamittariston tilastokuviot kunnittain (PowerPoint-tiedostoja):
työn alla, päivitetään tähän mahdollisimman pian

Matkailu

Yöpymiset kuukausittain 2019* 17.10.2019
Yöpymiset kuukausittain 2018* 7.2.2019
Yöpymiset kuukausittain 2017* 15.2.2018
Yöpymiset kuukausittain 2016* 17.2.2017
Yöpymiset kuukausittain 2015* 19.2.2016

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2018* 7.2.2019
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 30.12.2017* 15.2.2018
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2016* 17.2.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2015* 19.2.2016

Kesämökit 2018 21.5.2019
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2018 15.2.2019

Tilastolinkkejä

    * Etelä-Savo ennakoi
    * Tilastokeskus - ilmainen Statfin-tietokanta
      (Kuntaportaali) Keskeisiä tilastotietoja kunnittain
    * Muut maakunnat

Lisätietoja: Tilastoasiantuntija Jaana Kokkonen, 044 770 0574 jaana.kokkonen@esavo.fi