Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (pdf-tiedosto) / (.pptx)  - päivitetty 10.11.2021

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, päivitetty 8.10.2021.pdf

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-huhtikuun 2022 aikana yhteensä 378 henkilön verran. Edellisenä vuonna tammi-huhtikuussa väkiluku väheni 240 henkilön verran. Tammi-huhtikuun kokonaisnettomuutto oli kuitenkin 114 hengen verran postitiivinen. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli huhtikuun 2022 lopussa 131 310.

TIEDOTE: Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-huhtikuulta 2022  24.5.2022

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-30.4.2022 (pdf) / (.pptx24.5.2022
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-30.4.2022 (pdf)  24.5.2022
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-30.4.2022 (pdf) / (.pptx24.5.2022

Vuoden 2021 ennakkotiedot:

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2021 (pdf) / (.pptx27.1.2022
Väestönmuutokset (2009-2019) sekä ennakkotietoja Etelä-Savossa kunnittain 1.1.-31.12.2021  27 1.2022
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.12.2021 (pdf) / (.pptx27.1.2022

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2021 (ennakko) pdf / (.pptx7.2.2022

Tässä vielä vuoden 2020 aluejaolla (Heinävesi ja Joroinen mukana) tietoja Etelä-Savosta:
Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2020  21.1.2021
Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990-2019  10.9.2020

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2019 - 2020  15.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2020  14.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2020  9.4.2021
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2020  14.4.2021
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2020  15.4.2021

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2020 (pdf) / (.pptx) 14.5.2021
Maassamuutto ikäryhmittäin 2020 (pdf)  / (.pptx) 14.5.2021
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2020 (pdf) / (.pptx) 15.5.2021
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2020 (pdf) / (.pptx) 15.5.2021
Kokonaisnettomuutto alueittain 2000-2020 (pdf)  / (.pptx)  26.2.2022

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 72,0 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 74,2 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2020 (pdf)  / (.pptx) 12.11.2021

Väestöennuste

Tilastokeskusten väestöennusteen (2021) mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka koko Etelä-Savon alueella.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa noin 1 600 henkilöä per vuosi.

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 (.pptx)  8.10.2021

Väestöennuste ikäryhmittäin Etelä-Savossa 2021-2040 (.pdf) / (.pptx)  17.5.2022

Lisää tietoa Etelä-Savo ennakoi-sivustolta.

Työttömyys

Etelä-Savossa oli maaliskuun lopussa 5 916 työtöntä työnhakijaa, mikä on 18 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan työttömiä oli 785 henkilöä vähemmän ja lomautettuja 483 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuun lopusta työttömien määrä laski 208:lla. Työttömänä oli maaliskuun lopussa 10,5 % työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maaliskuun lopussa 660, eli 195 henkilöä ja 23 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.3.2022 (pdf) / (pptx)  5.5.2022

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2021 (pdf)  25.1.2022

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 48 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2020 kertovat työpaikkojen määrän vähentyneen 1 824 kappaleella vuodentakaiseen nähden (1.1.2022 aluejaolla tarkasteltuna).

Etelä-Savon eniten työllistävän toimialan eli terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat lisääntyivät 325 kappaleella, ja julkisen hallinnon työpaikat lisääntyivät 98 kappaleella.

Lähes kaikkien muiden toimialojen työpaikat vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten väheni teollisuuden työpaikat (-788), majoitus- ja ravitsemusalan työpaikat (-256 kappaletta), kaupan työpaikat (-192), maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikat (-176) ja rakentamisen työpaikat (-166).

Elinkeinorakenne 2020 (% työpaikoista) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työpaikat toimialoittain 2017-2020 (TOL2008) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työlliset toimialoittain 2016-2019 (TOL2008) (pdf)  (pptx)  4.11.2021

Työllisyys- ja työttömyysaste

Etelä-Savon työllisyysaste (69,6 prosenttia) oli vuonna 2020 hieman koko maan työllisyysastetta (71,6 prosenttia) alhaisempi. Työttömyysaste sen sijaan oli vuonna 2020 koko maan tasolla, eli 7,8 prosenttia.

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx) 29.12.2021

Väestön pääasiallinen toiminta

Etelä-Savon maakunta on Suomen ikääntynein, ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on korkea.

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx)  14.1.2022
Taloudellinen huoltosuhde 2020 (pdf)  (.pptx)   14.1.2022

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT per asukas) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista toiseksi viimeiselle sijalle Päijät-Hämeen jälkeen. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteistä ja asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kasvanut maakunnista neljänneksi nopeimmin 2000-luvun aikana. Tämä kertoo mm. siitä, että maakunnassa on kyetty hyödyntämään vaikuttavasti alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta.

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2019, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT euroa/asukas maakunnittain 2019 (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT maakunnittain 2019, milj. € (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021

Kuntatalous

Kuntatalouden tilinpäätösten mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2020 oli -6 448 €/as (v. 2019: -6 310 €/as). Verotulot Etelä-Savon kunnissa kasvoivat kahdeksalla prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna asukasta kohden (4 071 €/as, vuonna 2019: 3 784 €/as). Valtionosuudet kasvoivat jopa noin 17 prosentilla vuoteen 2019 nähden. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi noin 12 prosentilla ollen 7 162 euroa (v. 2019: 6 416 euroa). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 770 €/as (vuonna 2019: 143€/as). Lainakanta kasvoi noin 5 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2020: 4 201 €/as, 2019: 4 018 €/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli vuonna 2020 positiivinen kaikissa Etelä-Savon kunnissa Pertunmaata lukuun ottamatta. Tiedot on esitetty vuoden 2021 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa.

Taloudellisia tunnuslukuja tilinpäätös 2020 -tiedoista Etelä-Savossa

Laajemmat vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ovat päivityksen alla, ja julkaistaan tähän, kunhan ne on saatu valmiiksi.

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2019 (pdf-tiedosto), (PowerPoint-tiedosto) 17.8.2020

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu kaikkien Etelä-Savon maakunnan kuntien tietoja. Tiedot löytyvät saavutettavassa muodossa oheisesta excel-tiedostosta. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto)   21.2.2022

Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (pdf-tiedosto) 21.2.2022         

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 21.2.2022):
Enonkoski , Hirvensalmi , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 3,6 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,5 prosenttia. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia matkailijoista oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa.

Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-03/2022*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  5.5.2022

Yöpymiset 01-12/2021*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  1.2.2022

Yöpymiset 01-12/2020*(ennakkotietoja) (pdf)  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019 (pdf)  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018 (pdf)  1.10.2020

Kesämökit 2020 (pdf) / (.pptx28.5.2021
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2010-2020 (pdf) / (.pptx) 15.12.2021

Etelä-Savossa on aloittanut työnsä maakunnallinen ilmastotyöryhmä käsittelemään maakunnan ilmastokysymyksiä hallituksen ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt Etelä-Savossa ovat maakunnittaisen vertailun alhaisimmasta päästä, noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä ja saastuttavaa teollisuutta alueella on vähän. 

Kasvihuonekaasupäästöt

Etelä-Savossa kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti ovat 8.1 tn C02-ekv. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energian tuotannosta (rakennusten lämmitys), liikenteestä ja maataloudesta. Päästöjä aiheuttavaa teollisuutta alueella on erittäin vähän.

Tietoa kasvihuonepäästöistä alueittain löytyy SYKE:n Hiilineutraalisuomi.fi sivustolta: Kuntien ja alueiden khk-päästöt

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.