Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Etelä-Savon maakuntaprofiilista selviää, että Etelä-Savon väestöosuus koko maan väestöstä oli 2,4 prosenttia vuonna 2021. Suurimmat prosenttiosuudet koko maan luvuista Etelä-Savolla oli mm. sisävesien pinta-ala, 12,9 prosenttia, maa- ja metsätalouden sektorin osuus bruttokansantuotteesta, 9,7 prosenttia, vapaa-ajan asuntojen määrä, 9,2 prosenttia ja hakkuukertymä, 8,4 prosenttia.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (pdf-tiedosto) / (.pptx)  - päivitetty 1.7.2022

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, päivitetty 8.10.2021.pdf

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-elokuun 2022 aikana yhteensä 703 henkilön verran. Edellisenä vuonna tammi-elokuussa väkiluku väheni 609 henkilön verran. Tammi-elokuun 2022 kokonaisnettomuutto oli kuitenkin 234 hengen verran postitiivinen. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli elokuun 2022 lopussa 130 985.

TIEDOTE: Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-elokuulta 2022  20.9.2022

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.8.2022 (pdf) / (.pptx20.9.2022
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-31.8.2022 (pdf)  20.9.2022
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.8.2022 (pdf) / (.pptx20.9.2022

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990 - 2021 pdf / (.pptx7.2.2022
Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2020 - 2021  13.4.2022
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2020  14.4.2021
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2020  9.4.2021
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2021  5.4.2022
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2021  13.4.2022

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2021 (pdf) / (.pptx) 2.6.2022
Maassamuutto ikäryhmittäin 2021 (pdf)  / (.pptx) 2.6.2022
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2021 (pdf) / (.pptx) 3.6.2022
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2021 (pdf) / (.pptx) 3.6.2022
Kokonaisnettomuutto alueittain 2000-2021 (pdf)  / (.pptx)  3.6.2022

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 72,0 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 74,2 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2020 (pdf)  / (.pptx) 12.11.2021

Väestöennuste

Tilastokeskusten väestöennusteen (2021) mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka koko Etelä-Savon alueella.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa noin 1 600 henkilöä per vuosi.

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 (.pptx)  8.10.2021

Väestöennuste ikäryhmittäin Etelä-Savossa 2021-2040 (.pdf) / (.pptx)  17.5.2022

Lisää tietoa Etelä-Savo ennakoi-sivustolta.

Työttömyys

Etelä-Savossa oli elokuun lopussa 5 075 työtöntä, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta 309 henkilöä ja lomautettujen määrä 109 henkilöä. Lomautettujen määrä on alimmillaan sitten vuoden 2006 elokuun. Heinäkuun lopusta työttömien määrä nousi 644:llä. Työttömänä oli elokuun lopussa 9 prosenttia työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa elokuun lopussa 543, eli 86 henkilöä ja 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.8.2022 (pdf) / (pptx)  21.9.2022

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2021 (pdf)  25.1.2022

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 48 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2020 kertovat työpaikkojen määrän vähentyneen 1 824 kappaleella vuodentakaiseen nähden (1.1.2022 aluejaolla tarkasteltuna).

Etelä-Savon eniten työllistävän toimialan eli terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat lisääntyivät 325 kappaleella, ja julkisen hallinnon työpaikat lisääntyivät 98 kappaleella.

Lähes kaikkien muiden toimialojen työpaikat vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten väheni teollisuuden työpaikat (-788), majoitus- ja ravitsemusalan työpaikat (-256 kappaletta), kaupan työpaikat (-192), maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikat (-176) ja rakentamisen työpaikat (-166).

Elinkeinorakenne 2020 (% työpaikoista) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työpaikat toimialoittain 2017-2020 (TOL2008) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työlliset toimialoittain 2017-2020 (TOL2008) (pdf)  (pptx)  7.6.2022

Työllisyys- ja työttömyysaste

Etelä-Savon työllisyysaste (69,6 prosenttia) oli vuonna 2020 hieman koko maan työllisyysastetta (71,6 prosenttia) alhaisempi. Työttömyysaste sen sijaan oli vuonna 2020 koko maan tasolla, eli 7,8 prosenttia.

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx) 29.12.2021

Väestön pääasiallinen toiminta

Etelä-Savon maakunta on Suomen ikääntynein, ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on korkea.

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx)  14.1.2022
Taloudellinen huoltosuhde 2020 (pdf)  (.pptx)   14.1.2022

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT per asukas) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista toiseksi viimeiselle sijalle Päijät-Hämeen jälkeen. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut myönteistä ja asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on kasvanut maakunnista neljänneksi nopeimmin 2000-luvun aikana. Tämä kertoo mm. siitä, että maakunnassa on kyetty hyödyntämään vaikuttavasti alueelle suunnattua kehittämisrahoitusta.

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2019, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT euroa/asukas maakunnittain 2019 (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021
BKT maakunnittain 2019, milj. € (pdf)  / (.pptx)  24.11.2021

Kuntatalous

Kuntatalouden tilinpäätösten mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2021 oli -6 871 €/as (v. 2020: -6 446 €/asukas vuoden 2021 aluejaon mukaan). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 479 €/as (vuonna 2020: 770 €/as). Lainakanta pieneni noin 0,6 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2021: 4 177 €/as, 2020: 4 201 €/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli vuonna 2021 positiivinen kaikissa muissa Etelä-Savon kunnissa, paitsi  Pertunmaalla, Mikkelissä ja Mäntyharjulla. Tiedot on esitetty vuoden 2022 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa.

Tilinpäätös 2021 -tietoja Etelä-Savossa kunnittain (pdf-tiedosto)  / (PowerPoint-tiedosto17.6.2022

Kuntien elinvoima

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu laajasti Etelä-Savon maakunnan kuntien elinvoimasta kertovia tilastotietoja. Tiedot löytyvät oheisesta excel-tiedostosta Etelä-Savon maakunnan lisäksi myös kunnittain. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto)   21.2.2022

Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (pdf-tiedosto) 21.2.2022         

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 21.2.2022):
Enonkoski , Hirvensalmi , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 4,1 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 1,7 prosenttia vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia yöpymisistä oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa. Vuonna 2021 Etelä-Savossa 94 prosenttia yöpymisistä oli suomalaisia ja 6 prosenttia ulkomaalaisia.

Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-08/2022*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  30.9.2022

Visitory / TAK :n kuukausiraporttiin Etelä-Savon majoitus- ja matkailutilastoista pääset tästä linkistä: https://visitory.io/fi/south-savonia/

Aiempien vuosien yöpymistilastoja Etelä-Savosta:

Yöpymiset 01-12/2021*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  1.2.2022

Yöpymiset 01-12/2020*(ennakkotietoja) (pdf)  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019 (pdf)  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018 (pdf)  1.10.2020

Kesämökit 2021 (pdf) / (.pptx31.5.2022
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2010-2020 (pdf) / (.pptx) 15.12.2021

Etelä-Savossa on aloittanut työnsä maakunnallinen ilmastotyöryhmä käsittelemään maakunnan ilmastokysymyksiä hallituksen ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt Etelä-Savossa ovat maakunnittaisen vertailun alhaisimmasta päästä, noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä ja saastuttavaa teollisuutta alueella on vähän. 

Kasvihuonekaasupäästöt

Etelä-Savossa kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti ovat 8.1 tn C02-ekv. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energian tuotannosta (rakennusten lämmitys), liikenteestä ja maataloudesta. Päästöjä aiheuttavaa teollisuutta alueella on erittäin vähän.

Tietoa kasvihuonepäästöistä alueittain löytyy SYKE:n Hiilineutraalisuomi.fi sivustolta: Kuntien ja alueiden khk-päästöt

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.