Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Etelä-Savon maakuntaprofiilista selviää, että Etelä-Savon väestöosuus koko maan väestöstä oli 2,4 prosenttia vuonna 2021. Suurimmat prosenttiosuudet koko maan luvuista Etelä-Savolla oli mm. sisävesien pinta-ala, 12,9 prosenttia, maa- ja metsätalouden sektorin osuus bruttokansantuotteesta, 9,7 prosenttia, vapaa-ajan asuntojen määrä, 9,2 prosenttia ja hakkuukertymä, 8,4 prosenttia.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (pdf-tiedosto) / (.pptx)  - päivitetty 1.7.2022

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa vuoden 2022 aikana yhteensä 1 208 henkilön verran. Edellisenä vuonna väkiluku väheni 1 014 henkilön verran. Tammi-joulukuun 2022 kokonaisnettomuutto oli kuitenkin 356 hengen verran postitiivinen. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli joulukuun 2022 lopussa 130 480.

TIEDOTE: Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-joulukuulta 2022  26.1.2023 

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2022 (pdf) / (.pptx26.1.2023
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2022 (pdf)  26.1.2023
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.12.2022 (pdf) / (.pptx20.6.2023

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990 - 2021 pdf / (.pptx7.2.2022
Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2020 - 2021 (pdf) 13.4.2022
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2021 (pdf)  12.4.2022
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2021 (pdf)  5.4.2022
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2021 (pdf)  / (.pptx5.4.2022
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2021 (pdf) / (.pptx17.11.2022

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto.

Maakuntien välinen muuttoliike 2021 (pdf) / (.pptx) 2.6.2022
Maassamuutto ikäryhmittäin 2021 (pdf)  / (.pptx) 2.6.2022
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2021 (pdf) / (.pptx) 3.6.2022
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2021 (pdf) / (.pptx) 3.6.2022
Kokonaisnettomuutto alueittain 2000-2021 (pdf)  / (.pptx)  3.6.2022

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 72,7 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 74,6 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2021 (pdf)  / (.pptx) 10.11.2022

Väestöennuste

Tilastokeskusten väestöennusteen (2021) mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka koko Etelä-Savon alueella.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa noin 1 600 henkilöä per vuosi.

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 (.pptx)  8.10.2021

Väestöennuste ikäryhmittäin Etelä-Savossa 2021-2040 (.pdf) / (.pptx)  17.5.2022

Lisää tietoa Etelä-Savo ennakoi-sivustolta.

Työttömyys

Etelä-Savossa oli joulukuun lopussa 5 826 työtöntä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta 331 henkilöä ja lomautettujen määrä 56 henkilöä. Kokonaan työttömien määrä nousi kuitenkin marraskuusta lähes 500:lla ja lomautettujen määrä reilulla 200:lla. Työttömänä oli joulukuun lopussa 10,4 prosenttia työvoimasta.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa 684, eli 59 henkilöä ja 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2022 (pdf) / (pptx)  27.1.2023

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2021 (pdf)  25.1.2022

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 48 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2020 kertovat työpaikkojen määrän vähentyneen 1 824 kappaleella vuodentakaiseen nähden (1.1.2022 aluejaolla tarkasteltuna).

Etelä-Savon eniten työllistävän toimialan eli terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat lisääntyivät 325 kappaleella, ja julkisen hallinnon työpaikat lisääntyivät 98 kappaleella.

Lähes kaikkien muiden toimialojen työpaikat vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten väheni teollisuuden työpaikat (-788), majoitus- ja ravitsemusalan työpaikat (-256 kappaletta), kaupan työpaikat (-192), maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikat (-176) ja rakentamisen työpaikat (-166).

Elinkeinorakenne 2020 (% työpaikoista) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työpaikat toimialoittain 2017-2020 (TOL2008) (pdf) (pptx)  23.5.2022
Työlliset toimialoittain 2017-2020 (TOL2008) (pdf)  (pptx)  7.6.2022

Työllisyys- ja työttömyysaste

Etelä-Savon työllisyysaste (69,6 prosenttia) oli vuonna 2020 hieman koko maan työllisyysastetta (71,6 prosenttia) alhaisempi. Työttömyysaste sen sijaan oli vuonna 2020 koko maan tasolla, eli 7,8 prosenttia.

Työllisyys- ja työttömyysaste 2000 - 2020 (pdf)  (.pptx) 29.12.2021

Väestön pääasiallinen toiminta

Etelä-Savon maakunta on Suomen ikääntynein, ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on korkea.

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2021 (pdf)  (.pptx)  16.12.2022
Taloudellinen huoltosuhde 2021 (pdf)  (.pptx)   16.12.2022

Alueiden bruttokansantuotteen (BKT per asukas) vertailussa Etelä-Savo sijoittuu maakunnista kolmanneksi viimeiselle sijalle Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan jälkeen. 

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2020, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  8.12.2022
BKT euroa/asukas maakunnittain 2020 (pdf)  / (.pptx)  8.12.2022
BKT maakunnittain 2020, milj. € (pdf)  / (.pptx)  8.12.2022

Kuntatalous

Kuntatalouden tilinpäätösten mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2021 oli -6 871 €/as (v. 2020: -6 446 €/asukas vuoden 2021 aluejaon mukaan). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 479 €/as (vuonna 2020: 770 €/as). Lainakanta pieneni noin 0,6 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2021: 4 177 €/as, 2020: 4 201 €/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli vuonna 2021 positiivinen kaikissa muissa Etelä-Savon kunnissa, paitsi  Pertunmaalla, Mikkelissä ja Mäntyharjulla. Tiedot on esitetty vuoden 2022 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa.

Tilinpäätös 2021 -tietoja Etelä-Savossa kunnittain (pdf-tiedosto)  / (PowerPoint-tiedosto17.6.2022

Kuntien elinvoima

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu laajasti Etelä-Savon maakunnan kuntien elinvoimasta kertovia tilastotietoja. Tiedot löytyvät oheisesta excel-tiedostosta Etelä-Savon maakunnan lisäksi myös kunnittain. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto)   21.2.2022

Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (pdf-tiedosto) 21.2.2022         

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 21.2.2022):
Enonkoski , Hirvensalmi , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 4,1 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 1,7 prosenttia vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan. Vuonna 2019 Etelä-Savossa 78 prosenttia yöpymisistä oli suomalaisia ja 22 prosenttia ulkomaalaisia. Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti matkailualaan vuonna 2020; kysyntä onkin ollut hyvin pitkälti kotimaisen matkailun varassa. Vuonna 2021 Etelä-Savossa 94 prosenttia yöpymisistä oli suomalaisia ja 6 prosenttia ulkomaalaisia.

Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-11/2022*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  10.1.2023

Visitory / TAK :n kuukausiraporttiin Etelä-Savon majoitus- ja matkailutilastoista pääset tästä linkistä: https://visitory.io/fi/south-savonia/

Aiempien vuosien yöpymistilastoja Etelä-Savosta:

Yöpymiset 01-12/2021*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  1.2.2022

Yöpymiset 01-12/2020*(ennakkotietoja) (pdf)  29.1.2021
Yöpymiset 01-12/2019 (pdf)  1.10.2020
Yöpymiset 01-12/2018 (pdf)  1.10.2020

Kesämökit 2021 (pdf) / (.pptx31.5.2022
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2010-2020 (pdf) / (.pptx) 15.12.2021

Etelä-Savossa on aloittanut työnsä maakunnallinen ilmastotyöryhmä käsittelemään maakunnan ilmastokysymyksiä hallituksen ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt Etelä-Savossa ovat maakunnittaisen vertailun alhaisimmasta päästä, noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä ja saastuttavaa teollisuutta alueella on vähän. 

Kasvihuonekaasupäästöt

Etelä-Savossa kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti ovat 8.1 tn C02-ekv. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energian tuotannosta (rakennusten lämmitys), liikenteestä ja maataloudesta. Päästöjä aiheuttavaa teollisuutta alueella on erittäin vähän.

Tietoa kasvihuonepäästöistä alueittain löytyy SYKE:n Hiilineutraalisuomi.fi sivustolta: Kuntien ja alueiden khk-päästöt

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Koronaepidemian vaikutukset

Tässä osiossa ylläpidetään tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen.

Diaesitys koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savoon, päivitetty 8.10.2021.pdf

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma, (pdf) 26.2.2021

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu: Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Valtioneuvoston artikkeli: Martti Hetemäen johtaman exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toinen osa (1.6.2020)

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti (1.6.2020)

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 17.6.2020 pidetyt esitykset:

Etelä-Savon maakunnan selviytymisfoorumissa 26.5.2020 pidetyt esitykset:

THL: Tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa

THL:n sivulla on tietoa mm. Suomen hybridistrategian vaikuttavuuden mittareista, epidemiatilanteesta, tietoa koronavirusnäytteiden testauksesta ja tavoitteista, sairaalahoidossa olevista henkilöistä ja tautiin liittyvistä kuolemantapauksista.

Maakunta- ja kuntakohtaista tietoa varmistuneista koronatapauksista Suomessa on luettavissa THL:n koronakarttapalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Yritystukivaiheen ja elvytyksen jälkeen tarvitaan iso sopeutuspaketti julkisen talouden vakauttamiseksi (8.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä (8.5.2020)

Valtioneuvoston kanslian artikkeli: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (4.5.2020)

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti (4.5.2020)

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.