Suoraan sisältöön

Maakuntablogi

Kulttuuri itää ja versoo uutta
Kulttuuri itää ja versoo uutta

18.12.2023

”Kulttuuri on investointi, ei menoerä” toteaa Kulta ry. (Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö) nettisivustonsa aloituslehdellä. Näinhän se on ja kulttuurin merkityksen mantraa voi bongata myös meidän eteläsavolaisten ja itäsuomalaisten strategioista, ohjelmista ja vahvuuksista.

Mestariteoksia tehdään yhteistyössä
Mestariteoksia tehdään yhteistyössä

28.11.2023

Joukkuepelillä tehdään mestariteoksia -tilaisuudessa keskusteltiin yhteistyön tärkeydestä klusterityössä ja elokuvan tekemisessä. Yhteistyö on kantava voima, jolla voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen.

Hyvinvoinnin ja teknologian liitto on välttämätön
Hyvinvoinnin ja teknologian liitto on välttämätön

16.05.2023

Jo sata vuotta sitten 1930- ja 1940-luvuilla pohdittiin, miten innovaatiopolitiikka saataisiin valjastettua paremmin sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun. 2020-luvun koronapandemia, Ukrainan sota ja monet muut kriisit ovat nostaneet asian aivan uudelle tasolle. On alettu nähdä, että innovaatiotoiminnalla tulee olla yhteiskunnallisia päämääriä ja yhteiskuntapoliittinen agenda.

Rakennetaan Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka
Rakennetaan Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka

15.03.2023

Haasteelliset ajat pakottavat uudistumaan. Viime vuosikymmenen aikana Suomen kansallinen kilpailukyky suhteessa useisiin verrokkimaihin heikkeni, ja Suomi jäi jälkeen myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksissa. Samaan aikaan globaalit kriisit ja kestävyysmurros haastavat niin valtioita, alueita kuin yrityksiä etsimään omia menestystekijöitä talouden vihreässä siirtymässä.

Saimaa European Region of Gastronomy -rahoitusinfo kokosi yhteen aluekehittäjät ja hanketoimijat
Saimaa European Region of Gastronomy -rahoitusinfo kokosi yhteen aluekehittäjät ja hanketoimijat

20.12.2022

Etelä-Savon maakuntaliiton Teams-tilaisuudessa 14.12.2022 kerrottiin Saimaa European Region of Gastronomy –statuksesta ja vuoden 2024 juhlavuoden toimenpiteiden valmistelusta. Saimaa European Region of Gastronomy on Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan yhteinen tunnustus, jonka tarkoituksena on nostaa itäsuomalainen ruoka, kestävä elämäntapa, kulttuuri ja taide kansainväliseen valokeilaan. Tilaisuus kokosi yhteen noin 40 aluekehittäjää ja hanketoimijoita, joilta toivotaan aloitteita juhlavuoden kokonaisuuden kehittämiseen. Vastaavia tilaisuuksia on suunnitteilla lisää keväälle 2023.

Onnellisten maakunta
Onnellisten maakunta

21.10.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Finsote-tutkimus osoittaa, että vuonna 2020 Etelä-Savon asukkaat kokivat olevansa toiseksi onnellisimpia Suomessa. Tutkimus vertasi laajasti hyvinvointialueiden asukkaiden kokemaa hyvinvointia. Etelä-Savon asukkaista 55 prosenttia koki neljän viime viikon aikana itsensä onnelliseksi. Mikkeli sijoittui onnellisimpien kaupunkien joukossa toiseksi.

Maakuntaliitto jatkaa tarkempia tuulivoimaselvityksiä Pieksämäellä ja Kangasniemellä
Maakuntaliitto jatkaa tarkempia tuulivoimaselvityksiä Pieksämäellä ja Kangasniemellä

19.04.2022

Etelä-Savon maakuntaliitto sai ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamisen edistämiseen noin 50 000 euroa viime vuonna ja hanke kestää tämän vuoden loppuun. Avustuksella on tavoitteena löytää maakuntaan uusia tuulivoima-alueita, parantaa tuulivoiman hyväksyttävyyttä ja päivittää 1. vaihemaakuntakaavaa varten laaditut tuulivoimaselvitykset.

Matkailun mahdollisuudet hyödynnettävä
Matkailun mahdollisuudet hyödynnettävä

22.03.2022

Matkailun taloudellinen merkitys Saimaan alueella on hyvin suuri. Kahden maakunnan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan, sekä Varkauden kaupungin yhteistyö johti vuoden 2021 keväällä yhteisen Saimaan matkailustrategian laatimiseen. Strategian kunnianhimoinen tavoite on, että Saimaa on vuonna 2025 Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukossa.

Hankerahoitus kiinnostaa Etelä-Savossa
Hankerahoitus kiinnostaa Etelä-Savossa

11.02.2022

Maakuntaliitto järjesti Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 EU:n rakennerahastoinfon 8.2.2022. Infotilaisuus kokosi runsaat 100 osallistujaa Teams-yhteyden ääreen. Näin suuresta osallistujamäärästä voi päätellä, että hakijoilla on tulossa kova kisa jaossa olevasta 7,5 miljoonan euron EAKR-rahoituksesta vuonna 2022.