Suoraan sisältöön

Hankerahoitusta haettavissa nyt:

Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 syksyn 2022 TL 3 haku on auki nyt ja päättyy 30.9.2022.

EAKR Toimintalinjalla 3 -Saavutettavampi Suomi, erityistavoite 3.1 Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen on haettavissa 979 000 euroa hankerahoitusta.

Katso lisää hakuehdoista ja valintaperusteista hakuilmoituksesta:

EURA 2021: Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 syksyn 2022 TL 3 haku


Lisäksi haettavissa kansallista rahoitusta jatkuvalla haulla

Uusimpana avattu vuoden 2022 Maakuntien omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) -määrärahan ja Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitetun (AIKO) määrärahan haku.

Katso lisää:

AIKO ja MOKRA-rahoitukset - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)


Tulossa

  • Loppuvuodesta uusi EAKR toimintalinjojen 1-3 haku, joka päättyy vuoden 2023 puolella.
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) hausta tiedotetaan erikseen heti kun aikataulu on tiedossa - JTF on uusi rakennerahasto, ja sillä tuetaan Suomessa toimia, joilla lievennetään turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai loppumisen negatiivisia sosioekonomisia tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF voi myös tukea vähähiilisyyttä edistäviä toimia, jos ne auttavat edellä mainittujen haittavaikutusten lieventämisessä.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen

+358 40 542 6140