Suoraan sisältöön

Hankerahoitusta haettavissa nyt:

Itämeren alueen Interreg-ohjelman toinen haku

Euroopan unionin Itämeren alueen Interreg -ohjelman 2021-2027 (Interreg BSR) toinen hakukierros on avautunut. Ohjelma rahoittaa innovaatioihin, vesien suojeluun ja ilmastotavoitteisiin liittyviä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.
Lue lisää täältä.

Haettavissa kansallista rahoitusta jatkuvalla haulla

Uusimpana avattu vuoden 2022 Maakuntien omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) -määrärahan ja Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitetun (AIKO) määrärahan haku. Seuraavat hakemukset otetaan käsittelyyn maaliskuun alussa.

Katso lisää:

AIKO ja MOKRA-rahoitukset - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)

Hankehaku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille on avoinna 13.12.2022– 28.2.2023

Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vaikutukset ulottuvat myös Suomeen. Vaikutukset koskevat ensi vaiheessa erityisesti itäistä rajaseutua.

Rahoitushaulla vastataan tarpeeseen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaattisia tai muita verkostoja sekä lisätä yhteistyötä alueiden, kuntien ja kansallisten toimijoiden kesken muuttuneessa toimintaympäristössä. Rahoitushaulla voidaan tukea itäisen Suomen kuntia ja alueita varautumiseen ja huoltovarmuuden varmistamiseen sekä vetovoimaisuuden ja elinvoiman vahvistamiseen liittyvässä yhteistyössä.

  • Rahoittavana viranomaisena toimii Kainuun liitto.

  • Haettavissa oleva rahoitus on 480 000 euroa.

  • Hankkeet rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla.

  • Käytettävissä olevalla rahoituksella pyritään rahoittamaan 1 – 4 hanketta.

  • Hankkeiden maksimitoteutusaika on 2 vuotta.

  • Hankkeiden valinnassa etusijalle asetetaan usean toimijan yhteishankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet.

Tarkat tiedot haettavana olevasta rahoituksesta, sen hakuehdoista ja hankkeiden arviointikriteereistä sekä hakulomakkeen löydät tänään julkaistusta hakukuulutuksesta Kainuun liiton sivuilta.

Huomaathan, että ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä hakukuulutuksessa ilmoitettuihin vastuuhenkilöihin Kainuun liitossa.


Tulossa

  • Vuoden 2023 helmikuun alussa avautuu uusi EAKR toimintalinjojen 1-3 haku, joka päättyy maaliskuun puolessavälissä.
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) hausta tiedotetaan erikseen heti kun aikataulu on tiedossa - JTF on uusi rakennerahasto, ja sillä tuetaan Suomessa toimia, joilla lievennetään turvetuotannon merkittävän vähenemisen tai loppumisen negatiivisia sosioekonomisia tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF voi myös tukea vähähiilisyyttä edistäviä toimia, jos ne auttavat edellä mainittujen haittavaikutusten lieventämisessä.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen

+358 40 542 6140