Suoraan sisältöön

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. 
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 sisältää välineet ja suuntaviivat Puhtaasti paras! Etelä-Savo 2030 -strategian toteuttamiseen. Maakuntaohjelma sisältää myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2022-27.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto on kokouksessaan 23.12.2021 hyväksynyt maakuntaohjelman vuosille 2022-2025.

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämisen suuntaa

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.
Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteet ja painopisteet ovat:

  • Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
  • Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö
  • Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta
  • Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus

Tutustu Etelä-Savon maakuntaohjelmaan 

Maakuntaohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Toimeenpanosuunitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelma toteutuu. Suunnitelmassa arvioidaan myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee. Viimeisimpään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja sen rahoitussuunnitelmaan voi tutustua oheisista linkeistä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat

040 757 6698

jyrki.kuva@esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.