Suoraan sisältöön

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. Siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta maakunnan kehittämiseksi. Maakuntaohjelma on pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa.

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämisen suuntaa

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 päätavoitteet ovat:

  • Arjen sujuvoittaminen ja ympäristön laadun turvaaminen
  • Elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja digitaalisuuden kehittäminen
  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen biotalouteen
  • Ketterien innovaatioiden luominen maakunnan strategisille kärkialoille
  • Saimaan matkailun kansainvälistäminen

Tutustu maakuntaohjelman sisältöön maakuntaohjelma-asiakirjasta (pdf).

Toimeenpanosuunitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelma toteutuu. Suunnitelmassa arvioidaan myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee. Viimeisimpään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja sen rahoitussuunnitelmaan voi tutustua oheisista linkeistä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jyrki Kuva

Ohjelmapäällikkö

040 757 6698

jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.