Suoraan sisältöön

AKKE 2020-2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Hankkeiden tulee ensisijaisesti edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämiskokeilu- ja selvityshankkeisiin. Rahoitettaville hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80% hyväksyttävistä kustannuksista. 

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuosina 2020-2021 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 1 238 000 €. Nämä määrärahat on myönnetty loppuun.

Rahoitusta haetaan kirjallisesti oheisella hakulomakkeella. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi. Hakemus toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostitse. Lisätietoja on luettavissa oheisesta hankehallinnointiohjeesta.

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hankkeita rahoitettaessa ja toteutettaessa ohjaava aluekehittämisen lainsäädäntö on muuttunut mm. käytettävien kustannusmallien osalta. Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjetta ja lomakkeita:

Ennen 1.9.2021 vireille tulleet hankkeet

Ennen 1.9.2021 vireille tulleissa hankkeissa noudatetaan vuoden 2014 alueiden kehittämisen lainsäädäntöä. Näissä hankkeissa käytetään seuraavia lomakkeita ja noudatetaan oheista ohjetta:

Lomakkeiden täyttämiseen tulee käyttää MS Edge -, Google Chrome - tai Firefox -selainta. Internet Explorer -selainta ei ole tuettu.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.