Suoraan sisältöön

Etelä-Savon valtuuskunta

Etelä-Savon valtuuskunta on perustettu vuonna 2011. Valtuuskunnan tavoitteena on edistää Etelä-Savon kulttuurillista, tieteellistä ja taloudellista kehitystä. Tavoitteena on myös tehdä Etelä-Savoa tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla. Valtuuskunnan jäsenet ovat merkittäviä suomalaisen tieteen, taiteen ja talouden edustajia, joilla on läheinen suhde maakuntaan.

Valtuuskunnan kutsuu koolle Etelä-Savon maakuntaliitto. Tapaamisia on noin 1-2 kertaa vuodessa. Jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtajat ja maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja voi kutsua kokoukseen myös muita maakuntaliiton edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Maakuntaliiton viestintäpäällikkö koordinoi valtuuskunnan toimintaa.

Etelä-Savon valtuuskunnan jäsenet
Etelä-Savon valtuuskunnan jäsenet
Anne Horttanainen
Antti Seppänen
Atte Jääskeläinen
Christer Granskog
Eero Nuutinen
Eero Tarasti
Erkki Liikanen
Esko Seppänen
Hannu Houtsonen
Hannu Hyttinen
Harri Hiltunen
Ilkka Juva
Ilona Hyötyläinen
Jari Valkonen
Jorma Turunen
Jorma Tuukkanen
Juha Markkanen
Juha Pentikäinen
Jukka Jäämaa
Jukka Pennanen
Karo Hämäläinen
Kristiina Häikiö
Laura Saarikoski
Lauri Tarasti
Leila Malmberg
Maritta Iso-aho
Matti Karjula
Mervi Pohjanheimo
Mikko Helander
Mirjami Laitinen
Olli Rehn
Osmo Pekonen
Pekka Huhtaniemi
Pekka Huokuna
Pekka Sivonen
Petteri Taalas
Raija Oranen
Riikka Railimo
Ritva Ohmeroluoma
Sirkka Kosonen
Taina Susiluoto
Tiia Louste
Timo Lappi
Topi Vesteri
Tuomas Santasalo
Tuomo Ylihuttula