Suoraan sisältöön

CASPER - Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience


​​Kansainvälistä yhteiskehittämistä väestökadon haasteisiin

Etelä-Savon maakuntaliitto on kumppanina toteuttamassa 4-vuotista Interreg Europe -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan sopeutumista demografisiin muutoksiin. Miten alueella voidaan vastata väestön vähenemiseen, vanhenemiseen tai poismuuttoon?

CASPER (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience)-hankkeessa (1.3.2023-28.2.2027) kokoamme yleisen supistumiskehityksen tilannekuvaa maakunnan kunnista sekä suunnittelemme yksityiskohtaisemman kehittämistoimenpiteen ja siihen liittyvän pilotoinnin yhteistyössä kuntien ja muiden kohderyhmien kanssa. Keskeinen osa hanketta on yhteistyö hankkeen kansainvälisten partnereiden kanssa.

EU:n alueella lähes 60 prosentilla maaseutuvaltaisista alueista väestö vähenee jatkuvasti. Nämä alueet kattavat lähes 40 prosenttia EU:n pinta-alasta ja kolmanneksen sen väestöstä. Useimmat menettävät väestöään vinoutuneen ikärakenteen ja alhaisen syntyvyyden vaikutusten vuoksi, ja monilla alueilla poismuutto aiheuttaa myös "aktiivista" supistumista.

CASPER-hankkeessa viisi aluetta ryhtyy yhteistyöhön parantaakseen politiikkaansa vastatakseen yhteiseen haasteeseen: Etelä-Savo (Suomi), Somogyn lääni (Unkari), Basilicata (Italia), Nouvelle-Aquitaine (Ranska) ja Podlaskie (Puola). Yhteinen lähtökohtamme on, että vaikka väestö vähenee, alueemme voivat menestyä elämänlaadun ja hyvinvoinnin indikaattoreilla, mikä tekee niistä houkuttelevia ihmisille jäädä tai palata – siinä määrin, että alueidemme elinvoimaisuus, erityisosaaminen ja kulttuuriperintö voidaan säilyttää.

Yhteistyössä kehitämme ja otamme käyttöön keinoja, joiden avulla alueiden toimijat ja kansalaiset saadaan entistä suoremmin mukaan etsimään ratkaisuja väestökadon haasteisiin. Siten alueen asukkaat voivat sopeutua muutoksiin tai parhaassa tapauksessa löytää luovia vaihtoehtoja palvelujen oikealle mitoitukselle.

CASPER-hankkeen viestintäaineistoihin kuten tiedotteisiin ja blogikirjoituksiin voit tutustua täällä

Hankkeen englanninkieliset verkkosivut täällä

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jatta Juhola

Projektikoordinaattori

040 519 8300

jatta.juhola@esavo.fi

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER- (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience) ja REWARD (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development) -hankkeissa.

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER- (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience) ja REWARD (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development) -hankkeissa.