Suoraan sisältöön

Osaaminen ja innovaatiot

Maakunnan menestyksen ja kestävän kasvun merkittävä osatekijä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminnan tavoitteena on kaupallistaa maakunnan osaamispohjaisia toimialoja sekä aktivoida ja kehittää uusia ja kasvavia erikoistumissuuntia.

Lähtökohtana on alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista nouseva soveltava tutkimus, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Tämä edellyttää toimenpiteitä, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen sekä valikoituun älykkääseen erikoistumiseen. Maakuntaliitto on mukana kehittämässä väestön ammatillista osaamisympäristöä.

Etelä-Savon älykäs erikoitumisen pohjautuu metsään, veteen ja ruokaan. Erikoistumisen kärkinä ovat metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit; puhtaan veden teknologiat ja konseptit; sekä ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus. Kaikkiin kolmeen kärkeen linkittyy digitaalisuus sekä palveluinnovaatiot. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä. Tarkemmat tiedot on luettavissa Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia-asiakirjasta.