Suoraan sisältöön

Osaaminen ja innovaatiot

Maakunnan menestyksen ja kestävän kasvun merkittävä osatekijä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminnan tavoitteena on kaupallistaa maakunnan osaamispohjaisia toimialoja sekä aktivoida ja kehittää uusia ja kasvavia erikoistumissuuntia.

Kehittämistyön lähtökohtana on alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista nouseva soveltava tutkimus, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Maakuntaliitto edistää maakunnan vahvuuksiin, pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen ja älykkään erikoistumiseen pohjautuvia toimenpiteitä ja on mukana kehittämissä väestön ammatillisten osaamisympäristöä.

Teollisuuden suojavarusteihin pukeutunut työntekijä ohjaa puunjalostuksen tuotantoprosessia tietoteknisellä ohjauslaitteella.
Tuotannonohjausjärjestelmiä kehitetään häiriöttömän tuotannon aikaansaamiseksi.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027 ohjaa alueen kehittämista ja EU-rahoituksen kohdentamista maakunnassa.

Älykäs erikoistuminen on tunnistettujen vahvuuksien pohjalta luotavaa kilpailuetua, uutta elinvoimaa ja yritystoimintaa.
Älykkäällä erikoistumisella pyritään uusien innovaatioiden synnyttämiseen, niiden levittämiseen ja alueiden kilpailukyvyn parantamiseen.

Etelä-Savon älykäs erikoistuminen pohjautuu maakunnan luontaisiin vahvuuksiin: metsään, veteen, ruokaan, matkailuun ja hyvinvointiin.

Läpileikkaavat teemat ovat:

 • vihreä siirtymä ja ratkaisut
 • digitalisaatio
 • yrittäjyys, ekosysteemit ja klusterit
 • osaaminen

Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä.

Tutustu Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia-asiakirjaan (pdf).

TKI-tiekartta ohjaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimenpiteitä maakunnassa


Etelä-Savossa on vuonna 2023 aikana laadittu askelmerkit tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvulle. Kesällä valmistunut maakunnallinen TKI-tiekartta on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tiekarttatyön tavoitteena on nostaa maakunnassa yritysten ja julkisyhteisöjen TKI-panostukset neljään prosenttiin alueen bruttokansantuotteesta.

TKI-tiekarttaan tästä linkistä. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat edistävät elinkeinoja, kasvua ja työllisyyttä yhteisvoimin

Etelä- Savon maakunta toimii yritysten älykkään erikoistumisen, innovaatiotoimintaympäristön ja klustereiden kehittämisessä strategisessa yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen (IP-) maakuntien kanssa.

IP-maakuntia ovat: 

 • Etelä-Savo
 • Pohjois-Savo
 • Pohjois-Karjala
 • Kainuu
 • Keski-Pohjanmaa
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Lappi

Tutustu IP-maakuntien älykkääseen yhteistyöhön

Maakuntaliitto tukee osaamista ja innovaatiotoimintaa hankerahoituksella

Etelä-Savon maakuntaliitto rahoittaa osaamista ja innovaatiotoimintaa tukevia hankkeita Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Esimerkkihankkeita: 

 • Tekoälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessa
 • Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua
 • Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin
 • Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon
 • Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Anne Kokkonen

Aluekehityspäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen@esavo.fi

Anne hoitaa edunvalvonnan koordinointia sekä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää sekä toimii näihin liittyvissä kehitys- ja rahoitustehtävissä.

Tuula Kokkonen

Elinkeinopäällikkö

040 678 5415

tuula.kokkonen@esavo.fi

Tuula vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.