Suoraan sisältöön

Etelä-Savon maakuntakaava 2010

Ensimmäinen Etelä-Savossa laadittu maakuntakaava oli Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010. Se on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja.

Vuoden 2010 maakuntakaavan vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Osia Etelä-Savon maakuntakaavasta (2010) on kumottu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat on ladattavissa oheisista linkeistä: