Suoraan sisältöön

Mikä ihme on Etelä-Savon
älykkään erikoistumisen strategia (ÄES)?

Älykkään erikoistumisen strategia kiteyttää Etelä-Savon tunnistetut vahvuudet, joiden ympärille luomme uusia, kilpailuetua tuovia tuotteita ja palveluja. Se antaa suuntaviivat maakunnan elinvoimaisuuden kasvulle.

Miksi ÄES on tehty?

ÄES tehdään, jotta Etelä-Savo tunnistaa ja valitsee omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuudessa panostetaan ja investoidaan.

Kuka strategian on tehnyt?

Älykkään erikoistumisen strategian tekemiseen on osallistunut suuri joukko eteläsavolaisia asiantuntijoita ja toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Kenelle ÄES on tehty?

ÄES toimii Etelä-Savon maakunnan ja kaupunkien päätöksenteon tukena, kun tehdään ratkaisuja alueen kasvun edistämiseksi. Se antaa myös raamit yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden saman alan toimijoiden yhteistyöverkostojen ja klustereiden toiminnalle. 

Mitä hyötyä tästä on?

Yhteiset tavoitteet antavat kaikille suunnan, jota kohti kuljetaan. Kaikkien toimijoiden yhdenmukaisella työllä varmistamme Etelä-Savon elinvoimaisuuden ja kehittymisen myös tulevaisuudessa. 

Mitkä ovat tavoitteemme vuoteen 2030?

Älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) luottaa Etelä-Savon tunnistettuihin vahvuuksiin – metsään, veteen, ruokaan, matkailuun ja hyvinvointiin. Näistä vahvuuksista Etelä-Savon kasvu ja kehitys ponnistavat.

Vedestä viisaasti vaurautta

Etelä-Savossa on maailman puhtaimmat vesistöt.

Vesiosaaminen on laajaa liiketoimintaa.

Saimaan maakunta on asumisen ja matkailun vetovoimainen kohde.

Metsistä menestystä ja mielihyvää

Metsät ovat hyvin hoidetut ja kestävästi hyödynnetyt.

Metsäosaamisemme ja –liiketoiminta on maailman kärkeä useilla korkean osaamisen alueilla.

Matkailu ja hyvinvointi laajentavat metsien monikäyttöisyyttä.

Eettisillä eväillä elinvoimaa

Ruokaketjut ovat erikoistuneet ja hyvin toimivat.

Elintarvikeosaamisemme on korkean jalostusasteen liiketoimintaa.

Vahva ruokakulttuuri on kilpailuetumme.

Miten saavutamme tavoitteet?

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme valjastaneet käyttöömme parhaat työkalut ja toimijat:

Hyödynnetään digitalisaatiota

Tuotamme uusia ja kestäviä digitaalisia palveluita, jotka tukevat Etelä-Savon vahvuuksia: metsää, ruokaa, vettä, matkailua ja hyvinvointia.

Tuetaan vihreää siirtymää ja vihreitä ratkaisuja

Torjumme ilmastonmuutosta kasvihuonekaasupäästöjä vähentävillä ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävillä innovaatioilla.

Kannustetaan yrittäjyyttä sekä kehitetään ekosysteemejä ja klustereita

Luomme yritystoiminnalle ja kansainväliselle kasvulle suotuisan toimintaympäristön rakentamalla yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien yhteistyöverkostoja.

Panostetaan osaamiseen

Parannamme väestön ammattitaitoa ja TKI-asiantuntijuuttamme sekä varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden ennakoimalla, laadukkaalla koulutustarjonnalla sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöllä.

Näihin vahvuuksiin luotamme ja näihin erikoistumme

Tutustu Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaan

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022–2027

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia -presentaatio