Suoraan sisältöön

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Hankerahoitus

Etelä-Savon aluekehityksen tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty Etelä-Savon maakuntastrategiassa. Me myönnämme EU-ohjelmien rahoitusta maakuntastrategian tavoitteita toteuttaviin kehittämishankkeisiin.

Merkittävimmät rahoitusvälineemme ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ja Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelmien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. 

Maakuntaliitto ohjaa, edistää ja seuraa aluekehitysviranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa maakunnassa. Maakuntaliiton vetovastuulla toimivat maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö ovat tässä työssä keskeiset yhteistyöfoorumit.

Vuosina 2014-2020 Etelä-Savo on saanut Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta yhteensä noin 177 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoituksen jakautuminen valtakunnallisesti ei ole vielä täsmentynyt.

Rahoituskanavia ja rahoitusvälineitä

Lisätietoa alue- ja rakennepolitiikan hyväksytystä EU- ja kansallisesta lainsäädännöstä:

EU-asetukset

Kansallinen lainsäädäntö

Kansalliset asetukset

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius(at)esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.