Suoraan sisältöön

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Hankerahoitus

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa.

Etelä-Savon aluekehityksen tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty Etelä-Savon maakuntastrategiassa. Me myönnämme EU-ohjelmien rahoitusta maakuntastrategian tavoitteita toteuttaviin kehittämishankkeisiin. Merkittävin rahoitusvälineemme on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. 

Maakuntaliitto ohjaa, edistää ja seuraa aluekehitysviranomaisena Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimeenpanoa maakunnassa. Maakuntaliiton vetovastuulla toimivat maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö ovat tässä työssä keskeiset yhteistyöfoorumit. Etelä-Savo on saanut ohjelmasta yhteensä noin 177 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta vuosina 2014-2020.

Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset toimitetaan Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 saat rakennerahastojen verkkopalvelusta, joka on tarkoitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelma 2014-2020

Maakuntaliitto osallistuu Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC -ohjelman toimeenpanoon. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto. Ohjelman kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 on yhteensä 72 miljoonaa euroa, josta puolet on EU-rahoitusta ja toinen puoli Suomen ja Venäjän rahoitusosuutta.

AIKO-rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus oli kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus oli Suomen hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle on myönnetty vuosina 2016-2018 yhteensä 692 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen(at)esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.