Tietopalvelu

Vienninedistämismatkan tuliaisina kiinnostavia kontakteja Hainaniin

Hainanin maakunta on Kiinan eteläisin kohta. Se koostuu useasta saaresta, joista suurimman nimi on Hainan. Tavallisesti Hainanista puhuttaessa tarkoitetaan suurinta saarta, ei maakuntaa.

Hainan  sijaitsee Etelä-Kiinan merellä. Se on osin subtrooppista ja osin trooppista aluetta, jossa vuosittainen keskilämpötila on 22 – 26 astetta. Talvella lämpötila on suomalaiselle kohtuullinen, hallintokaupungissa Haikoussa n 21 – 23 asetta ja Etelän rannikkokaupunki Sanyassa 26 – 28 asetta. Kesän lämpötilat jo sitten voivat lähetä jopa 40 astetta ja olla tukahduttavia. Sademäärä vaihtelee alueittain, länsirannikolla sadetta tulee vuosittain 1000 mm ja kaakkois-osassa 1600 – 2600 mm, mikä jo vastaa lähes sademetsien sademääriä.


Hainan on turisteja kiinnostava trooppinen kohde.

Kiina laskee kaikki Etelä-Kiinan meren 250 saarta kuuluvan Hainanin maakuntaan, joten maakuntaan kuuluu laaja vesialue. Monien saarten omistuksesta on kuitenkin kiistaa muun muassa Vietnamin ja Filippiinien sekä Malesian kanssa. Kiistelyn taustalla ovat etenkin merenpohjasta löytyneiden luonnonrikkauksien porausoikeudet.

Hainan on ollut jo 1980-luvulta saakka erityistalousalue. Tämä vapaakauppastatus on antanut maakunnalle mahdollisuuksia kehittää omaa talouselämäänsä monipuolisemmaksi, joskin tällä hetkellä se kuitenkin saa kasvavan osan tuloistaan matkailusta. Turismi on keskittynyt pitkälti lomarannoille, etenkin Etelä-Hainanin Sanyan kaupungin 7 kilometriä pitkälle hiekkarannalle ja sen yhteyteen rakennettuihin ylellisiin tai vähän tavanomaisempiin hotelleihin. 

Hainanin turismin vahvuus on maakunnan lehtoyhtiö Hainan Airways. Se on suurempi lentoyhtiö kuin esimerkiksi Finnair ja sillä on lentoja moniin Euroopan ja Amerikan suurkaupunkeihin. Hainanista on  suora lento myös Pietariin, mikä antaa meille mahdollisuuksia matkailulliseen yhteistyöhön Corridoor-hankkeen Pietari – Saimaa yhteistyön kautta. Hainanin johto kertoi meille, että he ovat suunnittelemassa suoria lentoja myös Pohjoismaihin ja yhtenä vaihtoehtona on ollut Helsinki.


Hainanin maakunnan johdon kanssa keskusteltiin koulutuksesta.

Hainanin maakunnan johdon kanssa käydyissä keskusteluissa nousivat esille etenkin yhteistyömahdollisuudet turismin, koulutuksen ja lääketieteen ja vapaa-ajan sektoreilla. Kun maakunta on erityistalousalue, niin siellä on sellaisia mahdollisuuksia, jotka poikkeavat jonkin verran Kiinan muiden alueiden mahdollisuuksista. Esimerkiksi siellä voi ulkomainen lääkäri työskennellä kolmen vuoden ajan, kun muuten aika on rajattu yhteen vuoteen.


Hainanin johto oli kiinnostunut turismiin liittyvän yhteistyön käynnistämisestä Etelä-Savon kanssa.

Hainaniin on tehty kansainvälisiä terveydenhoidon kehittämiskeskuksia, joiden kanssa meillä on hyviä mahdollisuuksia päästä kunnon tuloksiin. Myös koulutussektorilla näemme olevan monia mahdollisuuksia yhteistyöhön, etenkin lukio ja jatkokoulutussektoreilla. Jonkin verran haasteita tuo se, että Lapin läänin maaherra Eino Siuruainen jo viitisentoista vuotta sitten sitten pyrki luomaan yhteistyötä Hainain maakunnan kanssa. Vaikka yhteistyöhankkeiden aloittaminen vei vuosia, niin kuitenkin yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaan kanssa tällä hetkellä on. Ja yhtenä esimerkkinä siitä on, että Kuusamon kaupunki on luonut ystävyyskaupunkisuhteet Sanyan kaupungin kanssa.

Saimaan alue tarjoaa kuitenkin sellaisia erityismahdollisuuksia, joita Pohjois-Pohjanmaalla ei ole. Toisaalta siellä taas on Oulun yliopisto, mikä antaa heille määrätyissä asioissa etulyöntiasemaa. Mutta paras tapa on tehdä yhteistyötä näiden kahden Suomen alueen välillä. Yhteistyö Saimaa- Pohjois-Pohjanmaa – Pietari akselilla luo sellaisia monipuolisia mahdollisuuksia, joissa olemme monien muiden seutujen suhteen etusijalla. Erityisesti Saimaa – Pietari – hanke on jo todistetusti osoittautunut ulkomaisia turisteja kiinnostavaksi. Luotamme siihen, että tietoisuuden Saimaasta levitessä myös saamme enemmän turisteja Venäjän lisäksi Kauko-Idästä.

Jarkko Wuorinen
maakuntahallituksen puheenjohtaja

SISÄLLYSLUETTELO