Tietopalvelu

Digitaalisuudesta lisää elinvoimaa Etelä-Savoon


Rantasalmen lukion toisen luokan oppilailla on digitaidot hallussa.

Digitalisaatio etenee vääjäämättä ja se on yhä merkittävämpi osa ihmisten sujuvaa arkea, työn tekemistä, kaupallisia ja julkisia palveluja sekä yritystoimintaa. Samalla digitalisaation hyödyntämisestä on muodostumassa alueiden keskeinen kilpailukykytekijä, joka haastaa käyttäjien digitaidot, palvelujen laadun sekä tietoliikenneverkon suorituskyvyn.

Digitalisaation haasteisiin on pyritty vastaamaan valtakunnan tasolla ja paikallisesti, mutta tähän mennessä ei ole kattavaa käsitystä kokonaisuudesta. Yrityspuolen aloitteesta Etelä-Savon toimijat ovat nyt laajalla joukolla kokoamassa käyttäjien ja digiosaamisen, palvelujen kehittämisen sekä tietoliikenneverkon kehittämisen tarpeita, tavoitteita, yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistä tahtotilaa saman sateenvarjon alle maakunnan yhdeksi kärkihankkeeksi ”Digitaalinen Etelä-Savo 2.0”.  

Pikainen tarve on poistaa digitaalisten palveluiden käytön esteitä. Oli ne sitten laitteisiin, palvelujen laatuun ja käyttöön, osaamiseen, pelkoon tms. liittyviä. Tähän tekemiseen ja käytännönläheiseen kädestä pitäen opastamiseen tarvitaan laajat joukot ja myös kolmas sektori mukaan. Vastaavasti tarvitaan yhteistä tahtotilaa Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta ja sen toteuttamisesta investointien suuntaamiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja

SISÄLLYSLUETTELO