Suoraan sisältöön

Julkaistu 03.08.2022

Niinimäen tuulivoimahanke - Energiaa ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Tuulivoimahankkeen tie esiselvityksestä rakentamiseen on pitkä ja kattaa laaja-alaiset selvitykset ja paljon yhteistyötä eri viranomaisten, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tuulivoima-ala on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja tuulivoimasta on tullut merkittävä ja kannattava sähköntuotantomuoto Suomessa. Voimaloiden

Voimaloiden koko ja sähköntuotantoteho on kasvanut merkittävästi ja tämä on mahdollistanut tapahtuneen muutoksen. Pitkäaikainen ja sinnikäs työ Niinimäen tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi on vaatinut jo lähes kymmenen vuotta. Edessä on vielä yksityiskohtien hiominen ja teknistaloudellisesti tehokkaan sähköntuotantoratkaisun optimointi sekä hankkeen rakennustyöt, joiden jälkeen olemme valmiit tuottamaan merkittävän määrän uusiutuvaa sähköä Etelä-Savossa seuraavien yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Niinimäen tuulivoimahanke on kulkenut pitkän hankekehityspolun. Tavoitteena on tehdä rakentamispäätös hankkeesta tämän vuoden loppuun mennessä ja saada voimalat tuottamaan sähköä vuodesta 2025 alkaen. Valmistuessaan Niinimäen hanke tuottaa sähköä noin 450 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 90 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (keskimäärin 5000 kWh/ kotitalous).

Pieksämäellä sijaitsevan hankkeen kehittäminen alkoi, kun alueen merkittävä maanomistaja Tornator vuonna 2013 teki esiselvityksen alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon.

Esiselvityksessä tarkasteltiin muun muassa alueen asutusta, muuta maankäyttöä ja luonnonoloja sekä sähkönsiirron mahdollisuuksia. Nämä reunaehdot määrittävät osaltaan, mille alueelle hanketta ylipäätään voidaan suunnitella. Hankkeelle toteutettiin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) vuosina 2015-2016 ja osayleiskaava, joka hyväksyttiin Pieksämäen kaupunginvaltuustossa vuonna 2017. Näiden menettelyiden yhdeydessä laadittiin laajat ympäristöselvitykset ja näistä on saanut jättää palautetta viranomaisille ja hankekehittäjälle. Oikeuskäsittelyn jälkeen osayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2020. Vuoden 2020 lopussa hanke siirtyi OX2:lle.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana hankkeessa on tehty töitä muun muassa voimaloiden, tiestön ja sähkösiirron teknisen suunnittelun parissa. Sähkönsiirto on keskeinen osa tuulivoimahankkeita – pelkkä optimoitu energiantuotanto ei riitä, vaan sähkö pitää luonnollisesti siirtää myös valtakunnan verkkoon hyödynnettäväksi. Yhteistyö Fingridin kanssa on mahdollistanut sen, että osa Niinimäen voimajohdosta voidaan toteuttaa yhteispylväissä Fingrdin kanssa ja näin vältytään erillisen johdon rakentamiselta.

Tuulivoimaloiden alueelle on asennettu viime syksynä tuulenmittausmasto, joka on toiminnassa vielä tämän kesän ajan. Tuulimittausten perusteella voidaan valita alueelle parhaiten soveltuvat voimalat ja arvoida sähköntuotantomääriä. Tuulivoimalat ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi ja hankkeen suunnitelmia on päivitetty siten, että alueella voidaan hyödyntää uusinta tekniikkaa ja tuottaa sähköä mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä Niinimäessä tämä tarkoittaa alunperin suunniteltua vähemmän mutta aiempaa korkeampia voimaloita. Tarkennetun suunnittelun lisäksi hankkeen luvitus on edennyt ja sille on myönnetty muun muassa voimaloiden ja sähköaseman rakennusluvat ja voimajohtoon tarvittavat luvat.

Perusteellisten selvitysten täyteisten vuosien jälkeen tavoitteenamme on, että rakentamispäätös hankkeen toteuttamisesta tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. OX2 varmistaa hankkeelle rahoituksen ja sopii voimalatoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa hankkeen rakentamisesta sekä vastaa rakentamisprojektista. Toiminta-ajalle OX2 tarjoaa ns. hallinnointipalveluita eli ikään kuin valmistuneen puiston isännöintiä. Hyvällä hallinnoinnilla varmistetaan tehokas sähköntuotanto, mutta myös toimivat suhteet sidosryhmiin.

Tuulivoimahankkeiden merkittävin työllistävä vaikutus on rakennusaikana, jolloin tarvitaan voimaloiden asentajien lisäksi suuri määrä esimerkiksi sähköverkon ja maanrakennus-, kuljetus- ja majoituspalveluita. Toiminta-aikana merkittävä paikallinen vaikutus on tuulivoimaloista maksettavalla kiinteistöverolla. Pieksämäen kaupunki saa hankkeen toiminta-aikana jokaisesta rakennettavasta voimalasta noin 30 000 € vuosittain tuloja, jotka voidaan hyödyntää kaupungin palveluiden tuottamiseen. Uskomme, että tämä lisäenergia ja elinvoima on erittäin tervetullutta myös Etelä-Savoon!

Kirsi Koivunen
Project Development
OX2
kirsi.koivunen(at)ox2.com

Kommentit (0)

Jätä kommentti