Suoraan sisältöön

Järjestöneuvottelukunta YhES – yhteystiedot

Yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnassa.

Järjestöneuvottelukunta YhES – yhteystiedot

Yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnassa.

Logo YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa

YhES-järjestöneuvottelukunta

Puheenjohtaja
Mali Soininen
soininen.mali@gmail.com • 044 237 5771

Varapuheenjohtaja
Kalle Husso
kallehusso78@gmail.com • 050 3219803

Kylät, kaupunginosat, kotiseutu

Anne Käyhkö

kayhkoa@gmail.com • 040 515 6326

Järvi-Suomen kylät ry

Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana.

Varajäsen: Asko Koukkari, asko.koukkari@gmail.com • Savonlinnan Kylät ry

Työllisyyttä edistävät toimijat

Outi Rahikainen

outi.rahikainen@toimarisln.fi • 044 555 0799

Savonlinnan Toimintakeskus ry

Savonlinnan Toimintakeskus ry toimii yhteiskuntavastuullisesti Savonlinnan ja lähikuntien alueella edistäen osallisuutta ja kehittäen työllistymisen, kierrättämisen ja tuetun asumisen toimintojen mahdollisuutta.

Varajäsen: Virpi Leskinen, virpi.leskinen@toimarisln.fi • Savonlinnan Toimintakeskus ry

Luonto ja ympäristö

Sonja Miettinen (vanhempainvapaalla)

sonja.miettinen@martat.fi • 050 339 4260

Savon Martat ry

Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.

Varajäsen: Pirjo Rimpiläinen, pirjo.rimpilainen@martat.fi • Savon Martat ry

Luovat alat (taide, kulttuuri)

Jari Rusanen

jari.e.rusanen@outlook.com • 044 989 8116

Joel Lehtosen seura ry

Seuran tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja kehittää kirjailija Joel Lehtosen luomaa kulttuuriperintöä, edistää tietoa kirjailijan persoonasta ja tuotannosta sekä elvyttää Putkinotkon miljöö kansalliskirjailijan ansaitsemaan arvoon.

Varajäsen: Anneli Pulkka, anneli.pulkka@savonlinna.fi • Savonlinnan teatteriyhdistys ry

Urheilu ja liikunta

Kalle Husso varapj.

kallehusso78@gmail.com • 050 321 9803

Juniori-STPS

Juniori STPS on jalkapalloon erikoistunut seura, joka toimii Savonlinnassa ja sen ympäristökunnissa toimivien seurojen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Juniori STPS:ssa voi kokea onnistumisen iloa jalkapallon parissa pienistä Prinsessa ja Ritarifutaajista nappuloihin ja aina B-junioreihin saakka, niin tyttöjen kuin poikienkin joukkueissa.

Potilasjärjestöt, omaishoito

Mali Soininen, pj.

soininen.mali@gmail.com • 044 237 5771

Etelä-Savon sosiaali-ja terveysturva ry

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä.

Varajäsen: Niina Turunen, niina.turunen@sasy.fi • Saimaan syöpäyhdistys ry

Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus

Tuisku Jähi

tuisku.jahi@mimosa.fi • 050 339 4932

Monikulttuurityö Mimosa ry

Mimosan toiminta edistää kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, kohtaamispaikka- ja ryhmätoimintojen sekä matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Varajäsen: Ossi Blomerus, ossiblomerus@netti.fi • Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry

Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö

Helena Pohjanvirta

helena.pohjanvirta@mikkelinkriisikeskus.fi • 0400 752 310

Mieli Etelä-Savon mielenterveys ry / Mikkelin kriisikeskus

MIELI Etelä-Savon mielenterveys ry on sitoutumaton kansalaisjärjestö ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1969 ja sen tarkoituksena on kansalais- ja kansanterveysjärjestönä edistää mielenterveyttä. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys on mm. ylläpitänyt Mikkelin kriisikeskusta vuodesta 1994 lähtien.

Varajäsen: Sari Kyttä, sari.kytta@slnkriisikeskus.fi • Savonlinnan kriisikeskus

Lapsi ja perhe, väkivaltatyö

Sirkku Mehtola

sirkku.mehtola@outlook.com

Viola väkivallasta vapaaksi ry

Viola väkivallasta vapaaksi ry tarjoaa tukea turvalliseen arkeen itselle ja läheiselle perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokevalle, väkivaltaa käyttäneille, sen käyttöä pelkääville tai väkivallalle lähipiirissään altistuneille. Kehitämme jatkuvasti tuen muotoja ja ammattilaisten toimintatapoja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja turvallista arkea. Violassa toimii monia eroauttamiseen ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kehittämishankkeita. Lisäksi tarjotaan myös koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta viranomaisille, järjestöille ja muille yhteisöille, jotka kohtaavat työnsä puitteissa lähisuhdeväkivaltaa.

Varajäsen: Riina Muotka, riina.muotka@mll.fi • MLL:n Järvi-Suomen piiri ry

Eläkeläistoimijat

Marju Kiiski

marju.kiiski@mikkelinsetlementti.fi • 050 529 3361

Mikkelin Setlementti ry

Mikkelin Setlementti ry:llä on neljä ikäihmisten kohtaamispaikkaa Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Haukivuorella, missä on tarjolla monipuolisia harrastuksia. Ohjelmiin kuuluu mm. liikuntaa, kieliryhmiä, musiikkia, luentoja, kulttuuria, yhteisiä retkiä ja digiopastusta.

Varajäsen: Hannu Karttunen, hankarttu@gmail.com • Otavan seudun eläkkeensaajat ry / vanhusneuvosto / Eloisa

Nuorisojärjestöt

Virve Väisänen

4H@mantyharju.fi • 040 846 7387

Mäntyharjun 4H-yhdistys ry

4H-järjestö on lasten ja nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatusjärjestö, mikä järjestää ryhmätoimintaa kerhoissa, leireillä, kursseilla ja retkillä. Lisäksi toteutetaan varttuneempien nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatustoimintaa. Mäntyharjun 4H-yhdistys on myös tärkeä kouluyhteistyön, nuorisotyön ja hyvinvointityön kumppani.

Varajäsen: Lassi Kousa, lassi.kousa@gmail.com • Mäntyharjun partiolaiset ry

Vammaisjärjestöt

Sanna Paasonen

sanna.paasonen@gmail.com

Mikkelin kuurojen yhdistys ry

Mikkelin kuurojen yhdistys ry on Etelä-Savon alueella toimiva paikallinen viittomakielisten ja kuulovammaisten etujärjestö, joka tarjoaa alueella kaikenikäisille asuville ja liikkuville monipuolista toimintaa ja ohjausta sekä osallistuu paikalliseen vaikuttamistyöhön. Yhdistyksen toiminta on kaikille avoin riippumatta henkilön kuulosta, jäsenyydestä ja siitäkin onko suomalainen viittomakieli äidinkieli tai vieras kieli. Kaksikielisessä yhdistyksessä käytetään sekä suomea että suomalaista viittomakieltä.

Varajäsen: Merja Ikonen, merja.h.ikonen@com • Etelä-Savon Allergia, Iho ja astma ry

Yrittäjäjärjestöt

Vesa Kallio (työvapaalla)

vesa.kallio@mtk.fi • 040 527 1039

MTK-Etelä-Savo ry, Etelä-Savon yrittäjät, Etelä-Savon kauppakamari

Varajäsen: Teppo Leinonen, teppo.leinonen@chamber.fi • Etelä-Savon kauppakamari

Valmius ja varautuminen

Kari Jääskeläinen

kari.jaaskelainen@sspl.fi • 050 546 4045

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry/Etelä-Savon sopimuspalokuntien alueneuvottelukunta

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf (SSPL) on sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto. Jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä sekä laitos-/tehdaspalokuntia, jotka toimivat myös sopimuspalokuntina.

Varajäsen: Piritta Keränen, piritta.keranen@redcross.fi • SPR Kaakkois-Suomen piiri ry

Harrastejärjestöt

Mervi Lintunen

mervi.lintunen@pieksamaenkylat.fi • 040 960 7976

Pieksämäkeläiset ry ja Järvi-Suomen kylät ry

Pieksämäkeläiset ry toimii kaikkien Pieksämäen kaupungin asukkaiden yhteistyöelimenä, asukastoiminnan edunvalvojana sekä hanketoimijana Pieksämäen kaupungissa.

Varajäsen: Marketta Parkkinen, marketta.parkkinen@linnala.fi • Linnalan Setlementti ry

Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Mikkelin seutu

Kauko Väisänen

vaisanen.kauko@gmail.com • 040 078 0764

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry, Estery

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n jäsenistö koostuu Mikkelin seudun hyvinvointia edistävien sosiaali- ja terveysalan, potilas-, vammais- ja eläkeläisyhdistyksistä, joiden yhteistyötä, toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia Estery toiminnallaan edistää ja tukee. Toimipisteitä ovat Mikkelin keskustassa sijaitseva järjestötalo, ESTERY-talo (toimisto- ja kokoontumistiloja) ja Mikkelin keskussairaalan OLKA-piste (sairaalavapaaehtoistoimintamme keskus).

Varajäsen: Katja Kasper, katja.kasper@violary.fi • Viola väkivallasta vapaaksi ry

Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Pieksämäen seutu

Juhani Jäppinen

vj.jappinen@live.fi • 040 505 8430

Paiste ry

Paiste ry toimii Pieksämäellä toimivien järjestöjen yhteistyötahona. Vaikuttamistoimintaa tehdään edustamalla jäsenyhdistyksiä paikallisissa ja maakunnallisissa hankkeissa sekä yhteistyöverkostoissa, antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa yhteisiin asioihin. Yhdistys myös järjestää itse virkistystoimintaa – retkiä, myyjäisiä, tapahtumia sekä tekee yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Varajäsen: Heidi Kesänen, heidi.kesanen@outlook.com • Pieksämäen muistiyhdistys ry

Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Savonlinnan seutu

Sirpa Kolistaja (opintovapaalla)

sirpa.kolistaja@kolomonen.fi

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Savonlinnan seudulla toimiva yhdistysten yhteistyöjärjestö, mikä mahdollistaa yhdistysten, yhteisöjen ja muiden kansalaistoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä kehittää verkostoitumista kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja yrityssektorin välillä. Lisäksi järjestö tuottaa myös monipuolisia asiantuntijapalveluja Savonlinnan seudun yhdistyksille, toteuttaa monimuotoisia kehittämishankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ylläpitää kansalaisten kohtaamispaikkaa osoitteessa Pappilankatu 3 sekä järjestää vuosittain useita tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa.

Varajäsen: Sari Kautonen, sari.kautonen@kolomonen.fi • Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Kuntatoimijat

Mikko Haverinen

mikko.haverinen@hirvensalmi.fi • 050 596 4781

Hirvensalmen kunta

Varajäsen: Arja Väänänen, arja.vaananen@mikkeli.fi • Mikkelin kaupunki

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus (vuorotteluvapaalla 14.7.2024 saakka)

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.