Suoraan sisältöön

Sydän Saimaalla - Etelä-Savon maakunnan maine ja tunnettuus

EU:osarahoittama-logo

Sydän Saimaalla – Etelä-Savon maine ja tunnettuus -hanke vastaa väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä johtuvaan elinvoimahaasteeseen, joka koskettaa Etelä-Savoa yhä voimakkaammin lähivuosina.

Hankkeessa toteutetaan tutkimus Etelä-Savon maakunnan tämänhetkisestä tunnettuudesta, mielikuvista ja maineesta niin maakunnan ulkopuolella kuin sen sisällä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa veto- ja pitovoimatekijöitä, näkemyksiä ja kokemuksia maakunnasta, muuttohalukkuutta ja tunnettuuden osatekijöitä.
Tutkimuksen avulla tunnistetaan mahdollisuuksia ja vahvuuksia, joita hyödynnetään maakunnan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnan maine- ja brändityön perusta, jolle tulevat viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteet voidaan rakentaa. 

Tutkimuksen sekä maakunnan eri toimijoilta kerättävän tiedon ja näkemysten pohjalta toteutetaan toimenpidesuunnitelma maakunnan tunnettuuden ja näkyvyyden kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään ehdotuksia siitä, miten Etelä-Savon yhteismarkkinointia voitaisiin toteuttaa jatkossa. Tutkimusta hyödyntäen voidaan tehdä päätöksiä yhdessä toteutettavista maakuntabrändin rakentamisen toimenpiteistä.

Sydän Saimaalla -hanke tukee myös Etelä-Savon maakuntaliiton, maakunnan kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden omaa elinvoimatyötä. Tutkimustulokset auttavat maakunnan toimijoita kohdentamaan markkinointi- ja näkyvyystoimenpiteensä oikein, kun maakuntaan houkutellaan uusia asukkaita, yrityksiä ja investoijia.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2024-11.11.2024 ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja se saa rahoitusta myös Etelä-Savon Ely-keskuksesta.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen@esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.