Suoraan sisältöön

Itä-Suomen hankkeiden viestintä vauhtiin!

26.09.2023-, klo 9-10.30

Teams

Miten jakaa parhaiten tietoa hankkeen kehittämistyöstä? Kuinka viestiä kohderyhmille ja saada uusia toimijoita mukaan hankkeeseen? Mitkä viestintäkanavat sopivat omaan hankkeeseeni? Ohjelmakaudella 2021–2027 viestinnän merkitys korostuu entisestäänkin, ja sen asianmukainen toteutus on rahoituksen edellytys.
Itä-Suomen EU-hankerahoittajat järjestävät viestintää koskevan tilaisuuden tiistaina 26.9.2023 klo 9-10.30 Teams-yhteydellä.

Tervetuloa kuulemaan hankeviestinnän käytännön kokemuksista ja vinkkejä viestinnän toteutukseen. Viestintäaiheisen webinaarin järjestävät Itä-Suomen EU-rahoittajat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto. 

Ohjelma

9.00
Avaus - Heidi Miettinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

9.10                    
EU-tason näkökulma hankeviestintään - Hanna Söderström, EU-komissio, Aluekehityksen pääosasto (viestintä)

  • Komission näkökulmasta ohjelmakauden 2021-2027 viestintään liittyvät muutokset
  • Millaista vaikuttavaa viestintää hankkeilta toivotaan
  • Mitä EU-tason viestintäkanavia ja -välineitä hanketoteuttajat voivat hyödyntää

 9.30                    
Viestinnän hyödyt ja kokemukset hanketoteuttajan näkökulmasta

  • Onnistunut hankeviestintä - Anne Hytönen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Käytännön kokemuksia kohderyhmän saavuttamisesta - Sonja Kärkkäinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

10.00                 
​​​​​​​Rahoittajan toiveet ja vinkit viestintään- Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus

10.15   Loppupulinat
​​​​​​​Tilaisuus päättyy noin klo 10.30.

Lisätietoja:
Sannamari Markkanen, Etelä-Savon maakuntaliitto, etunimi.sukunimi@esavo.fi
Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto, etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi