Suoraan sisältöön

Saimaa-ilmiö

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -hankkeen konkreettisena tavoitteena on verkostomaisella yhteistyöllä valmistella Savonlinnan osallistumista Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –kansalliseen kilpailuun ja työstää kilpailun edellyttämää hakemusasiakirjaa.

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke on elvyttämis-, elävöittämis- ja imagohanke, joka tähtää taloudelliseen hyötyyn. Hankkeen tavoitteena on nostaa kulttuuri uudelle tasolle, kun tarkastellaan Savonlinnan ja sitä ympäröivän Järvi-Suomen elinvoimatekijöitä. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä kaupungit Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu.Suunnitelman mukainen toteutusaika on 1.3.2019 - 31.8.2020.

Hankkeessa on kolme toimenpidekokonaisuutta:
1. valmistelutiimin verkostomainen toiminta,
2. kulttuuri alueiden strategisessa kehittämisessä sekä
3. kansalliseen kulttuuripääkaupunkikilpailuun valmistautuminen.

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -hankkeen tuloksena syntyy
1. tausta-aineistot ja selvitykset, jotka luovat pohjaa kulttuuripääkaupunkivuoden hakemukselle
2. hakemus, hakukirja, jolla Savonlinna voi osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden kansalliseen kilpailuun sekä
3. itäsuomalainen kulttuuritoimijoiden yhteistoimintaverkosto. Verkoston toiminta konkretisoituu yhteiseen kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 suunnitelmaan ja ohjelmasisältöihin.

Lisätietoja hankkeesta ja kulttuuripääkaupunkihakemuksen etenemisestä on luettavissa hankesivuilla osoitteessa www.saimaailmio2026.fi.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa: