Suoraan sisältöön

2020

Palkintoraati perustelee Essoten koronatiimine valintaa seuraavasti:

Essoten pandemiatyöryhmä on Santeri Seppälän ja Hans Gärdströmin johdolla tehnyt ansiokasta salapoliisityötä COVID-19 pandemiatilanteen rajoittamiseksi alueella. Tartuntaketjut on saatu erinomaisesti kiinni ja altistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin laajemman epidemian ehkäisemiseksi. 

Essoten koronatiimi on tehnyt hienoa ja tuloksellista työtä, josta he ovat ansaitusti saaneet valtakunnallistakin kiitosta. Tiimin vahva osaaminen, sujuva yhteistyö ja ahkeruus on nostanut alueen myönteistä julkisuuskuvaa. Tiimi ja sen kärkinä Santeri Seppälä ja Hans Gärdström ovat valaneet uskoa yhdessä selviämiseen ja luoneet turvallisuuden tunnetta alueen asukkaisiin koronavuonna 2020.

Palkintoraati perustelee Pieksämäen kaupungin valintaa seuraavasti:

Raati kiittää Pieksämäen kaupunkia kulttuurihyvinvointiin panostamisesta ja sen esimerkillisestä kehittämisestä. Kaupunki tekee aidosti ylisektorista ja pitkäjänteistä hyvinvointia edistävää kehittämistyötä. Pieksämäki on aktiivisesti mukana myös maakunnallisessa yhteistyössä ja kehittämisessä. Asukkaiden osallisuus ja kulttuurihyvinvointi on nostettu arvoiksi kaupungin toiminnassa.

Pieksämäki pyrkii tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuuden taiteeseen ja kulttuuriin. Erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden eteen tehty työ on esimerkillistä. Pieksämäen kaupungin työ osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä on saanut tunnustusta myös kansallisella tasolla ja on myös Etelä-Savon parhaimmistoa vuonna 2020.

Palkintoraati perustelee Janne Leinosen valintaa seuraavasti:

Palkintoraadin mukaan VIP Cruise yrittäjä ja kapteeni Janne Leinonen tekee arvokasta kulttuuriperintötyötä ylläpitämällä Saimaan ainutlaatuista höyrylaivahistoriaa ja -kalustoa. Leinosen laivat eivät ainoastaan seilaa vanhaa kunnioittaen, vaan Leinonen on rohkeasti tuonut risteilytuotteen tähän päivään ja aikaan. Leinosen risteilyt ovat sekä kaiken kansan kukkarolle sopivia maisemaristeilyitä että täyden palvelun luksuspaketteja ja kaikkea siltä väliltä. Saimaata ja asiakasta kunnioittaen ja vuoden ympäri.

Leinonen on yritystoiminnassaan uuttera ja uudistava, innokas ja innovatiivinen, yhteistyöhaluinen ja -kykyinen Saimaan matkailun kehittäjä. Leinonen katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja tarttuu haasteisiin. Korona-aikana Leinonen mm. järjesti virtuaaliristeilyjä ja näin mahdollisti Saimaa-kokemuksen niillekin, jotka eivät päässeet paikan päälle. 

Palkintowebinaarissa otetussa kuvassa on vasemmalla maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, oikealla ylhäällä Janne Leinonen ja oikealla alhaalla Hans Gärdström ja Santeri Seppälä.
Palkintowebinaarissa otetussa kuvassa on vasemmalla maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, oikealla ylhäällä Janne Leinonen ja oikealla alhaalla Hans Gärdström ja Santeri Seppälä.