Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.03.2023

Saimaan alueen ruoka- ja kulttuurimatkailun juhlavuoden valmistelu etenee

Etelä-Savon maakuntahallitus valtuutti maakuntaliittoa jatkamaan Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden valmistelua uudella hankkeella.

Kaksi- ja puolivuotinen hallinnointi- ja toteutushanke alkaisi elokuun 2023 alussa. Maakuntahallitus kuuli valmistelun tilanteesta maaliskuun kokouksessaan 20.3.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi lisäksi maakuntahallitukselle ajankohtaisista edunvalvonnan asioista ja tuulivoimarakentamisen tulevaisuudesta Itä-Suomessa. Selvitysmies Arto Räty luovutti kolmelle ministeriölle raporttinsa 15.3. Tällä hetkellä alle neljä prosenttia Suomen rakennetusta tuulivoimasta on Valtatie 5:n itäpuolella. Itäisen Suomen tuulivoimarakentamista keskeisimpänä esteenä on puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmien aiheuttamat rajoitteet. Raportissa on lueteltu toimenpiteitä   tuulivoimarakentamisen edistämiseksi.

Maakuntahallitus sai tiedokseen Itä-Suomen neuvottelukunnan maaliskuun alussa käsittelemät edunvalvonnan kärjet ja päätökset. Neuvottelukunta linjasi, että itäisen Suomen liikennehankkeita tulee jouduttaa koko maan huoltovarmuuden varmistamiseksi.
Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien liittojen johtavat luottamushenkilöt, maakuntajohtajat ja alueen kansanedustajat.

Itä-Suomen maakuntaliittojen maakuntahallitukset nimeävät Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntiin edustajiksi maakuntavaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistot ja heille kullekin varahenkilöt, yhteensä kuusi henkilöä.
Etelä-Savo toimii neuvottelukuntien puheenjohtajana vuonna 2023.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi myös maakuntaliiton henkilöstöraportin vuodelta 2022.

Saimaan alueen matka Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi etenee  
Lisätietoja: ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, p. 044 770 0519,
kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210

Saimaan kolme maakuntaa, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala, muodostavat Saimaa European Region of Gastronomy -alueen vuonna 2024.
International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism eli IGCAT -järjestö myönsi statuksen alueelle tammikuussa 2023. Yhteistyösopimuksen mukaisesti IGCAT valmentaa hakijoita, luo kansainvälistä näkyvyyttä ja edistää monialaista verkostoitumista ja yhteistyötä ruokakulttuurin, matkailun, taiteen ja kulttuurin saralla.
Etelä-Savon maakuntaliitto on vastannut Saimaa European Region of Gastronomy 2024 juhlavuoteen tähtäävän koordinaatiohankkeen hallinnoinnista 1.4.2022-31.12.2023.

Maakuntaliitto on yhdessä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen kanssa valmistellut Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -hallinnointi- ja toteuttamishankkeen rahoittamista EAKR-ohjelman 2021-2027 varoilla. Hankkeen kesto on 2,5 vuotta alkaen 1.8.2023 ja jatkuen saumattomasti juhlavuoteen 2024. Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa.

Hankkeen alustavat kokonaiskustannukset ovat 745 400 euroa ja haettavan EAKR tuen osuus 597 970 euroa.

Maakuntahallitus valtuutti viraston osallistumaan Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden hallinnointi ja koordinointihankkeen rahoituksen hakemiseen ja hankkeen toteutukseen sekä kohdentamaan hankkeeseen omarahoitusta.

Yhteistyöorganisaatioilta pyydetään sitoutumispäätöksiä hankkeen toteutukseen ja omarahoituksen kattamiseen osallistumisesta.


Aluekehityksen ennakointiin ja tiedolla johtamiseen lisäpanoksia
Lisätietoja: ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, p. 044 770 0519
 
Aluekehityksen ennakointi tuottaa tilannekuva- ja tulevaisuustietoa Etelä-Savosta strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Ennakointityö vahvistaa alueen toimijoiden tiedolla johtamista ja siten lisää alueellisten toimien vaikuttavuutta.

Etelä-Savon maakuntaliiton ylläpitämillä esavoennakoi.fi- ja esavo.fi -sivustoilla on nykyisellään paljon määrällistä indikaattoritietoa, joka päivittyy eri aikaan vuodesta eri tietojärjestelmissä. Tarpeena on tehostaa, nopeuttaa ja systematisoida aluetiedon tuottamista ja julkaisemista saavutettavuusvaatimukset ja verkkosivustojen käytettävyys huomioiden. 
Avoimen datan ja rajapintapalvelujen avulla saadaan tehostettua huomattavasti manuaalista tiedon päivitys- ja julkaisutyötä. Tätä tavoitetta varten on valmistelu hanke toteutettavaksi maakuntaliitossa.

Maakuntahallitus valtuuttaa viraston osallistumaan Tiedolla johtamisen tukeminen Etelä-Savossa -hankkeen rahoituksen hakemiseen ja hankkeen toteutukseen. Hankkeen kesto on 1.5.-31.12.2023.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584