Suoraan sisältöön

Asukkaan ääni

Maakunnassa on runsaasti aktiivisia kyliä, joissa on vahva talkoohenki. Asukkaiden aktiivisuus on lisääntynyt monilla liitoskunta-alueilla. Alueellista kehittämistä toteutetaan neljän Leader-ryhmän kautta.

Kumppanuuspöydät

Pieksämäki ja Savonlinnan ovat uudistaneet lähidemokratian toimintamalliaan. Näissä kumppanuuspöydät tarjoavat kuntalaisille ja paikallisyhteisöille suoran vaikutuskanavan kaupunkien päätöksentekoon. 

Lue lisää Pieksämäen kumppanuuspöydästä täältä

Lue lisää Savonlinnan kumppanuuspöydästä täältä

Asukkaan ääni osallisuusohjelmassa

Haasteet

Etelä-Savossa on runsaasti asutusta myös maaseutualueilla taajamien ulkopuolella. 

Millaisia osallisuuskanavia tai lähidemokratian toimintamalleja tarvitaan alueellisen tasavertaisuuden turvaamiseksi?

Miten lisätään vuoropuhelua alueen asukkaitten ja kuntien välillä?

Miten vapaa-ajan asukkaiden ääni saadaan kuuluviin ja maakunnan kehittämisen voimavaraksi?

Osallisuuden perusta

Kunnan asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan (Kuntalaki 22§).

Asukkailla on myös lakisääteinen oikeus vaikuttaa tai tulla kuulluksi esimerkiksi maankäyttöön ja ympäristöön liittyvissä asioissa. 

Asukasosallisuuden vaatimus korostuu syrjäisillä ja liitoskunta-alueilla. Asukasosallisuus on olennainen osa demokratian toteutumista.