Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.03.2022

Matkailun mahdollisuudet hyödynnettävä

Matkailun taloudellinen merkitys Saimaan alueella on hyvin suuri. Kahden maakunnan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan, sekä Varkauden kaupungin yhteistyö johti vuoden 2021 keväällä yhteisen Saimaan matkailustrategian laatimiseen. Strategian kunnianhimoinen tavoite on, että Saimaa on vuonna 2025 Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukossa.

Välitön matkailutulo Saimaan alueella on viimeisimmän arvion mukaan noin 650 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutus alueella on yli 850 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutus on yli 3500 henkilötyövuotta.

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat muuttaneet Saimaan matkailun tilannetta. Venäläisten matkailijoiden virta on käytännössä tyrehtynyt, eikä nopeaa käännettä myönteiseen suuntaan ole näkyvissä. Uusia matkailijoita on löydettävä kotimaasta ja ennen kaikkea ulkomailta.

Uusien ulkomaisten matkailijoiden houkutteleminen perustuu vahvaan kansainväliseen markkinointiin. Näkyvyys ei kuitenkaan tule ilmaiseksi.  Saimaan alueella on jo useita vuosia edetty oikeaan suuntaan syventämällä markkinointiyhteistyötä ja luomalla yhteistyön tueksi yhteinen matkailusivusto. Hajanaisten hankkeiden sijasta yhteistyöllä on saatu markkinointiin käytettäville euroille enemmän vaikuttavuutta. Kovassa kansainvälisessä kilpailussa on erotuttava alueen omilla vahvuuksilla.

Saimaa on brändinä erinomainen. Saimaa ei tarkoita vain järveä nimeltä Saimaa vaan koko aluetta. Yhtä lailla elämyksiä voi kokea Puulalla tai millä tahansa alueen järvistä.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tulevaisuuden matkailun ytimessä. Etelä-Savon ja koko Saimaan alueen matkailun valtteja ovat puhdas luonto, aitous, elämyksellisyys ja esteettömyys. Paikallisuuteen perustuvat D.O. Saimaa -tuotteet ja vahva luomutuotanto luovat hyvän pohjan luonnollisille makunautinnoille. Saimaan alueen ruokakulttuurin tunnettuisuutta haluamme vahvistaa hakemalla European Region of Gastronomy -statusta vuodelle 2024.

Yhdessä yritysten kanssa teemme Saimaan kansainvälisesti tunnetuksi ja myymme hyvän tuotteen asiakkaille.

Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja