Suoraan sisältöön

Julkaistu 05.04.2023

Opiskelijayrittäjyys Etelä-Savon uudistumisen voimavarana

Etelä-Savoon tarvitaan uusia yrittäjiä, innovatiivisia ideoita ja tekemisen meininkiä – korkeakouluopiskelijoiden yritysideoiden sekä yrittäjämäisen asenteen tukeminen on tässä avainasemassa.

Vaikka kaikista opiskelijoista ei tarvitse tulla yrittäjiä, yrittäjämäisestä asenteesta työelämävalmiutena hyötyvät kaikki.
Opiskelijayrittäjyyspolun voikin nähdä kaksijakoisena. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) tarjoamme opiskelijalle, joka kehittää omaa yritysideaansa opintojen ohella, monenlaisia mahdollisuuksia sekä tukipalveluja. Toisaalta, yrittäjämäisen, oma-aloitteisen asenteen edistäminen opiskelijoiden keskuudessa on yhtä tärkeää, ja esimerkiksi erilaisten tapahtumien sekä opiskelijayrittäjyysyhteisön toiminnan kautta muutkin, kuin yrittäjäopiskelijat, pääsevät opiskelijayrittäjyyspalveluidemme piiriin.

Xamkin opiskelijayrittäjyyden palvelut on koottu opiskelijoille helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi *ship Akatemia -nimen alle. Tämä pitää sisällään:

- Startup Hotlinen: matalan kynnyksen help desk – palvelun yrittäjyysasioissa
- Yrittäjyysopinnot osana omaa koulutusohjelmaa
- Tapahtumia: päätapahtumana vuosittain järjestettävä *ship Startup Festival
- Startup Fund -tukirahaston opiskelijoiden yritysideoille
- Työelämäyhteistyötä: projekteja ja toimeksiantoja - Patteri ES -opiskelijayrittäjyysyhteisön

Tiedon- ja avunsaanti yrittäjyysasioissa olisi tärkeää tehdä opiskelijoille mahdollisimman helpoksi. Työelämäyhteistyön lisääminen entisestään opiskeluaikana korkeakoulussa voisi edistää opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle. Usein opiskelijat kokevat lisäksi käytännön projektit mielekkäänä tapana oppia.

Ei vielä riitä, että yrittäjyysideoita nousee opiskeluaikana, ja niitä tuetaan. On tärkeää, että tämä tehdään kestävällä pohjalla, ja yritykset ovat voimissaan vielä parin vuoden kuluttuakin – sekä tietenkin toivomme, että valmistuneet opiskelijat yritysideoineen jäävät alueelle! Voisiko syy yrittää juuri Etelä-Savon alueella tulevaisuudessa piillä yrittäjyysyhteisön vetovoimassa? Yrittäjähenkinen yhteisö voisi tarjoaa tukea opiskelijalta opiskelijalle, ja luoda pohjaa myös valmistumisen jälkeiselle verkostolle.

Patteri Entrepreneurship Society Ry on itsenäinen yhdistys, joka toimii Xamkin kanssa tiiviissä yhteistyössä kaikilla kampuspaikkakunnilla. Yhdistys on kaikille avoin, mutta pääasiassa sen jäsenet ovat Xamkin opiskelijoita ja alumneja. Patteri ES on perustettu vuonna 2015, ja koronavuosien jälkeen aktivoitunut uudelleen vuonna 2022. Etelä-Savon alueella Patterin kehitys on vasta alussa, mutta innostuneiden opiskelijoiden myötä sen toiminta aktivoituu alueella vähitellen.

Patteri ES on myös osa maanlaajuista ES-verkostoa, joka pitää tiiviisti yhtä eri yliopistojen ja korkeakoulujen välillä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää yrittäjyyskulttuuria, tukea yrittäjäksi haluavia opiskelijoita sekä yrittäjämäistä asennetta ja lisätä opiskelijoiden työelämäyhteyksiä mm. yritysvierailujen muodossa. Patteri ES toimii opiskelijoille alustana kokeilla omia siipiään, vaikkapa tapahtumatuotannossa: kaikkien ei tarvitse olla itse yrittäjiä.

Patteri ES toimii englannin kielellä, ja sen jäseninä on sekä suomenkielisiä että kansainvälisiä opiskelijoita. Itse näen tällaisen diversiteetin valtavana voimavarana, kun puhutaan opiskelijayrittäjyydestä. Yrittäjyydessä erilaiset taustat ovat valtava rikkaus, ja myös monialaisuus nousee tärkeäksi: eri koulutusaloilta tuleville, yrittäjähenkisille opiskelijoille on tärkeää mahdollistaa kohtaamisia. Esimerkiksi pelialan opiskelijayrittäjä saattaa kaivata tiimiinsä ainakin graafikkoa ja markkinoinnin osaajaa. Kansainväliset opiskelijat ovat usein potentiaalisia yrittäjiä, sillä vaikka moni kv-opiskelija haluaisi jäädä alueelle valmistumisen jälkeen, työpaikan löytäminen omalta alalta on usein haastavaa. Tässä näkisin itse hyödyntämätöntä potentiaalia – kansainvälisiä osaajia tarvitaan alueelle edistämään elinvoimaa.

Yhteisö on tärkeä osa opiskelijayrittäjyyttä – miten sitä sitten lähdetään muodostamaan, ja millaisia elementtejä tarvitaan? Tarvitaan tietenkin innostuneita ihmisiä, sekä yrittäjiä että yrittäjähenkisiä tekijöitä. Jatkuvuus on Patteri ES:n kaltaiselle yhdistykselle haaste: opiskelijoiden työt sekä opinnot ajavat vapaaehtoistoiminnan edelle, ja opiskelijat valmistuvat. Niinpä ammattikorkeakoulun tuki yhteisölle on välttämätöntä. Jos toiminta keskittyy vain tapahtumien ympärille, on tämäkin haaste jatkuvuudelle. Toimisto tai muu toimitila mahdollistaisi aidot, epäviralliset kohtaamiset ja edesauttaisi yhteisön muodostumista. Yrittäjyyden mahdollisuuksien tuominen opiskelijoiden saataville matalalla kynnyksellä ja niin, että se on kaiken lisäksi hauskaakin – tällä reseptillä saataisiin ehkä Etelä-Savoon uudenlaista tekemisen meininkiä opiskelijayrittäjyydestä.

Kirjoittaja:

Mari Kirjalainen.

Mari Kirjalainen
- Projektipäällikkö Xamk Xentre
- Patteri ES puheenjohtaja 2023
- Xamkin tuore alumni (Bachelor of business administration, digital international business)

Jutellaanko lisää? Ota yhteyttä: mari.kirjalainen@xamk.fi tai https://www.linkedin.com/in/marikirjalainen/

Lisätietoja Xamkin *ship Akatemian opiskelijayrittäjyyspalveluista: https://www.xamk.fi/shipakatemia/
Patteri ES opiskelijayrittäjyysyhteisö: www.patteries.com

Kuva:
*ship Startup Festival mahdollistaa yrittäjähenkisille opiskelijoille kaikilta Xamkin kampuksilta oppimisalustan tapahtumatuotantoon. Tapahtuman osallistujissa taas on Xamkin opiskelijoiden startup-yrityksiä.