Suoraan sisältöön
Savonlinnan Toimintakeskus ry:n ydintehtävänä on toimia yhteiskuntavastuullisesti Savonlinnan ja lähikuntien alueella edistämällä osallisuutta ja kehittämällä työllistymisen, kierrättämisen ja tuetun asumisen toimintojen mahdollisuutta. Työllistäviä yhdistyksiä YhES järjestöneuvottelukunnassa edustaa hanke- ja kehittämisvastaava Outi Rahikainen.

Julkaistu 24.06.2024

"Parasta ovat kaikki järjestöissä toimivat ihmiset, joustavuus, ammattitaito ja sydän, joita yhdistelemällä tuotetaan meille kaikille yhteistä hyvää."

Savonlinnan Toimintakeskus ry:n ydintehtävänä on toimia yhteiskuntavastuullisesti Savonlinnan ja lähikuntien alueella edistämällä osallisuutta ja kehittämällä työllistymisen, kierrättämisen ja tuetun asumisen toimintojen mahdollisuutta. Työllistäviä yhdistyksiä YhES järjestöneuvottelukunnassa edustaa hanke- ja kehittämisvastaava Outi Rahikainen.

1. Kuka olet ja mitä järjestöä/tahoa edustat? Outi Rahikainen, Savonlinnan Toimintakeskus ry. Edustan työllistäviä yhdistyksiä järjestöneuvottelukunnassa.

2. Millaista toimintaa järjestösi/tahosi toteuttaa Etelä-Savossa? Savonlinnan Toimintakeskus ry järjestää Savonlinnan alueella työpajatoimintaa, sosiaalista kuntoutusta, sosiaalista asutusta sekä työ- ja uravalmennuspalveluja työikäisille valmentautujille. Toimintakeskus ry mahdollistaa, ylläpitää ja kehittää kierrätystoimintaa Savonlinnan alueella.

3. Mitkä ovat mielestäsi YhES järjestöneuvottelukunnan tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet? Mielestäni järjestöneuvottelukunnan tehtävät on hyvin avattu ja kaikki näistä ovat tasapuolisesti tärkeitä tehtäviä:
- Järjestöneuvottelukunta ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua maakunnassa
- edistää kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista
- tuottaa ja välittää tietoa järjestöjen toiminnasta ja järjestöjä koskevista asioista.

4. Mikä on parasta järjestötoiminnassa? Parasta ovat kaikki järjestöissä toimivat ihmiset, joustavuus, ammattitaito ja sydän, joita yhdistelemällä tuotetaan meille kaikille yhteistä hyvää.