Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.01.2022

Tekijät esiin - Ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp

Marcuksen tehtävänä on tukea Etelä-Savon kuntia ilmastotyössä.

Hei!

Edistän työssäni kuntien ilmastotyötä luomalla yhteistyöverkostoja maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja kuntien ilmastotyön välille. Ilmastotyössä on erityisen tärkeää tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja jakaa niitä eri toimijoiden kesken. Toimivat verkostot tehostavat toimintaa, tuovat säästöjä ja vahvistavat osaamista.

Tällä hetkellä kartoitan Etelä-Savon kuntien ilmastotyön tilannetta sekä tuen kuntia ilmasto-ohjelmien jalkauttamisessa ja seurannassa. Olen myös mukana maakunnallisten sektorikohtaisten ilmastotiekarttojen laatimisessa yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi kannustan nuoria ilmastotyössä yhteistyössä maakunnan nuorisovaltuuston ilmastoryhmän kanssa.

Toimin ilmastokoordinaattorin tehtävissä vuoden 2022 ajan ja tavoitteenani on saada ainakin yksi Etelä-Savon kunnista mukaan HINKU-verkostoon.

Faktat:

Kuka: Marcus Nykopp

Mitä tekee: Ilmastokoordinaattori Etelä-Savon maakuntaliitossa

Tausta: Hallintotieteiden maisteri

Parasta työssä: Erilaisten intressien yhteensovittaminen

Ota yhteyttä: 040 652 3794, marcus.nykopp(a)esavo.fi