Suoraan sisältöön

Julkaistu 05.01.2022

Tuulesta voimaa, ja rahaa

"Poliitikot Stuttgartissa, Münchenissä ja Hannoverissa ovat väläytelleet ajatusta uusien tuulipuistojen sijoittamisesta metsiin." Suora lainaus Uutissuomalaisen artikkelista 1.12.2021.

Kuulostaa suomalaisesta ensi alkuun huvittavalta, mutta kertoo, miten erilaisessa toimintaympäristössä eri maissa toimitaan. Sama pätee vaikkapa maatalouteen, Suomessa vaaditaan maataloudelta ja ruoalta milloin mitäkin ja perusteena usein se, miten jossain toisella puolella maapalloa toimitaan.

Tuulivoimassa on kyse rahasta ja mahdollisuudesta tehdä sitä. Ilmastonmuutos on luonut poliittisen toimintaympäristön, jossa tuulivoimabisnekselle on luotu otolliset olosuhteet.

Yhtään tuulivoimapuistoa ei rakennetta, ellei sen rakentajalle tai rakennuttajalle ole luvassa suuria voittoja. Yhtään tuulivoimapuistoa ei yksikään yksityinen toimija rakenna pelastaakseen maapalloa.

Tuulella rahan tekeminen ei ole paha asia. Jos sen seurauksena pystytään vähentämään fossiilisen energian käyttöä ja vähentämään riippuvuutta Venäjästä, on rahan tekeminen suorastaan suotavaa.

Tällä hetkellä näyttää, että tuulivoiman taloudelliset hyödyt kohdentuvat hyvin pienelle joukolle toimijoita, käytännössä vain tuulivoimayhtiölle. Toki myös kunnat hyötyvät kiinteistöverotuottojen kautta, joita ei perinteisesti tosin hyödynnetä kuin kuntien keskustaajamissa.

Suurimmat haitan kärsijät ovat maanomistajat, jotka joutuvat luovuttamaan maansa sähkönsiirtolinjojen alle. Käytännössä korvauksetta, koska korvaus on niin pieni.

Itse tuulivoimapuiston kohdalla tilanne on parempi, mutta julkisessa keskustelussa on unohdettu, että sähkö pitää myös siirtää sieltä puistosta. Korvaukset puiston alle jäävästä maasta voivat olla hehtaaria kohti viisinumeroisia, sähkön siirtolinjan alle jäävästä maasta huonoimmillaan kaksinumeroisia.

Korvausten ero ei johdu korvauksen maksajan maksukyvystä, vaan huonosta lainsäädännöstä. Tuulivoimapuistoa ei toisen maalle saa rakentaa ilman maanomistajan lupaa, sähkölinjan rakentamista ei maanomistaja voi estää eikä mikään laki velvoita maksamasta siitä asiallista korvausta.

Puolustusvoimia syytetään usein siitä, ettei tuulivoimapuistoja saada perustettua. Tämä on hieman epäreilua, sillä todellinen syy on siellä, minkä vuoksi Suomessa ylipäätään tarvitaan puolustusvoimia.

Kuinka moni muuten tiesi, että lunastuslaki asettaa maanomistajalle maksettavalle korvaukselle alarajan? Entä kuinka moni tiesi, että lunastuslaki ei kiellä maksamasta enemmän? Yleensä hyväksyttävyys toisen omaisuuden hyödyntämiselle kasvaa, mikäli hyväksikäytöstä maksetaan reilu korvaus.

Vesa Kallio.

Kirjoittaja:

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Savo

MTK-Etelä-Savo on maatalousyrittäjien, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallinen talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenkunnan yleistä ammatillista ja taloudellista sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, sekä edistää maaseutukulttuuria ja muita maaseutuväestön yhteisiä pyrkimyksiä.

Kommentit (0)

Jätä kommentti