Suoraan sisältöön

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Etelä-Savo on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa. Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Etelä-Savon maakunnassa, ole yhteydessä – yhdessä voimme vaikuttaa paremmin!

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito

Julkiset palvelut sähköistyvät ja uusia asiointitapoja syntyy teknologian nopean kehityksen myötä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukea. Kansalaisille suunnatun digituen tavoitteena on auttaa asiakasta ja kansalaista itsenäiseen ja turvalliseen älylaitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digitukea voivat antaa eri toimijat; viranomaiset, kirjastot, kansalaisopistot ja vapaaehtoiset. Toimijoilla on eri roolit digituen antamisessa: viranomaisilla on velvollisuus neuvoa omien sähköisten palveluiden käyttämisessä, ja muut toimijat opastavat yleisesti laitteiden ja internetin käyttämisessä. Siksi onkin tärkeä tietää ja tehdä näkyväksi, mitä opastusta kukin toimija antaa.

Digi kuuluu kaikille – samoin tuki se käyttöön

Digi ei saa poissulkea, jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen hyötyjen ulkopuolelle, on tärkeää, että suomalaisten digitaitoja parannetaan jatkossakin.

Etelä-Savon digituen hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.10.2020. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti, hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja digituen valtakunnallisena koordinoijana ja kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto. Kehittämistyötä tehdään yhdessä 14 maakunnan kesken. Etelä-Savossa hankkeen vastuutahona toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä-Savon digituki –hankkeen tavoitteena on digitaalisempi Etelä-Savo:

 • Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, jonka avulla selvitetään Etelä-Savon maakunnan kansalaisten, digitukea antavien ja palveluja tuottavien tahojen tuen tarpeet
 • Digituen alueellisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen niin, että digituki on joustavaa ja toimivaa ja sen tarjontaa kehitetään. Myös digituen tarjoajat saavat tukea.  
 • Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen niin, että ne vastaavat alueen tarpeita. 
 • Digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden kehittäminen niin, että tieto digituen tarjonnasta löytyy helposti ja se on tarvitsijoiden tiedossa.
 • Digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen. Hankkeessa tehdään suunnitelma digituen alueelliselle koordinaatiolle ja verkoston toiminnalle jatkossa.

Tervetuloa digituen Etelä-Savon alueelliseen verkostoon!

Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Etelä-Savossa, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi digituki -hankkeen projektipäällikölle, Jussi Linnalalle.

 • Verkostossa tutustut alueen muihin toimijoihin, saat vertaistukea ja pääset jakamaan hyviä käytänteitä.
 • Yhdessä tekeminen tehostaa viestintää ja digituen näkyvyys kasvaa, pääset myös toteuttamaan uusia yhteistyömuotoja ja verkoston yhteisiä tapahtumia. Verkosto lisää mielekkyyttä työssäsi digituen antajana!
 • Yhdessä kehittämällä laaditaan Etelä-Savoon parhaat edellytykset tasalaatuiselle ja hyvin saatavissa olevalle digituelle. Ole mukana tekemässä digitaalisempi Etelä-Savo.

Lisätietoa ja muita hyödyllisiä linkkejä

 • Valtakunnallisen digituki- hankkeen kotipesän löydät osoitteesta www.suomidigi.fi/ryhmat/digituki.
 • Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Valtiovarainministeriö – digituen alueellinen koordinaatio
 • Suomidigi tarjoaa tietoa, kokemuksia ja työvälineitä julkisen sektorin digitalisaation tekijöille ja julkisten palveluiden kehittäjille. 
 • Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston digituesta.
 • Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä. Lue lisää osoitteesta kansalaisneuvonta.fi.
 • Suomi.fi -verkkopalvelusta löydät tietoa eri elämäntilanteisiin ja yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Pääset myös tutustumaan käytettävissä oleviin palveluihin ja saat toimintaohjeita asioiden hoitamiseen. 

Hankkeen yhteystiedot

Jussi Linnala, projektipäällikkö, Etelä-Savon digituki –hanke (31.10.2020 asti)
Digituen alueellinen koordinointi

Etelä-Savon maakuntaliittoMikonkatu 5, 50100 Mikkeli        
Puh. +358 40 037 3329
jussi.linnala@esavo.fi
www.esavo.fi/digituki/