Suoraan sisältöön

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tehtävämme on Etelä-Savon maakunnan sekä itäisen Suomen kestävän kasvun rakentaminen ja elinvoiman vahvistaminen.
Päätavoitteena on valvoa Etelä-Savon etua ja edistää maakunnallisten tavoitteiden toteutumista päätöksenteossa kansallisesti ja EU-tasolla.

Maakunnan edunvalvonta

 • on tuloksellista vuoropuhelua vaikuttajien ja päättäjien kanssa​​

 • on vaikuttamista kansalliseen ja EU:n päätöksen tekoon​

 • perustuu maakuntastrategian tavoitteisiin ja tukee tavoitteiden saavuttamista.​

 • on osa maakunnan aktiivista viestintää, joka perustuu oikeaan tietoon ja yhteisiin strategisiin tavoitteisiin​

 • on aktiivista vuorovaikutusta jäsenkuntiemme kanssa

 • on yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
   

Yksi tärkeä tavoite on maakunnan äänen ja tarpeiden kuuluminen tulevassa hallitusohjelmassa 2023-27.
Tärkeimmät kärjet hallituksen ohjelmaan vuosille 2023-27 ovat

 • maakunnan saavutettavuuden parantaminen
 • EU-aluekehitysvarojen turvaaminen seuraavalla EU-ohjelmakaudella
 • metsäpoliittisen päätösvallan säilyminen alueilla 
 • osaamisen ja TKI-toiminnan vahvistaminen 
 • vihreiden investointien ja matkailuun suunnattavien panostusten kasvattaminen Etelä-Savossa.


Lue tästä hallitusohjelmatavoitteemme!
 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilta yhteinen kannanotto tulevaan hallitusohjelmaan

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja edunvalvontaa. Yhteistä Etelä-Savolle, Pohjois-Savolle, Pohjois-Karjalalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle, Kainuulle ja Lapille on muun muassa pitkät etäisyydet ja harva asutus. Osaa makunnista yhdistää pitkät kansainväliset maarajat naapurimaihimme. Turvallisin raja on asuttu raja. Yhteinen edunvalvontamme tähtääkin rajan asuttuna pitämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen maakunnissamme.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittot ovat linjanneet, että hallitusohjelmassa on huomioitava alueiden geopoliittinen erityisasema.
Venäjän Ukrainaan suuntautuvan hyökkäyssodan heijastevaikutukset uhkaavat Suomen talouskehitystä. Huolehtimalla Itä- ja Pohjois-Suomen turvallisuudesta, taloudesta ja saavutettavuudesta vahvistetaan koko maan huoltovarmuutta ja vapautetaan alueen kehityspotentiaalia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen mukaan tulevan hallitusohjelman tulee pohjautua realistiseen tilannearvioon. Turvallisuus, huoltovarmuus ja tasapuolinen talouskehitys on huomioitava. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ratkaisevassa roolissa koko maan kehittämisessä, joten niiden liikenneyhteydet, osaavan työvoiman saaminen ja investoinnit on turvattava.

Saavutettavuus on erityisen tärkeässä roolissa. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. EU:n liikennejärjestelmän edistäminen sekä Pohjois-Suomen kytkeminen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan liikenneverkkoon. Savon radan ja Karjalan radan kehittämistä tulee jatkaa osana Itärata-kokonaisuutta.

Lue kannanotto tästä.

Tutustu tarkemmin IP-alueen yhteistyöhön täällä.

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen@esavo.fi