Suoraan sisältöön

Elinkeinot murroksessa

Elinkeinot murroksessa (ELMO2) - Etelä-Savon maakunnallisessa toimeenpanohankkeessa edistetään Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden toimintaa. EU-rahoitteinen hanke on osa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien Euroopan komission Elinkeinot murroksessa-pilotointia.

Etelä-Savo on mukana yhtenä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen seitsemästä maakunnasta (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) Euroopan komission Elinkeinot murroksessa pilotoinnissa (Regions in Industrial Transition).

Elinkeinot murroksessa -pilotoinnissa on mukana kaikkiaan 12 eurooppalaista aluetta, jotka haluavat vastata oman alueensa kehityshaasteisiin. Asioita ovat erityisesti osaavan työvoiman puute, korkean hintatason tuotetuotannon edistäminen ja teollisuuden taantuman ehkäiseminen.

Tutustu Euroopan komission englanninkielisillä sivuilla Elinkeinot murroksessa pilotointiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia kokoaa alueiden vahvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi

Itä- ja Pohjois-Suomen alueella eli IP-alueella on oma, yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, johon on koottu alueen yksittäisten maakuntien vahvuuksia sekä osaamis- ja kasvualoja yhteiseksi kokonaisuudeksi. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan

IP-alueen hanke vie älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita käytännössä toteutettaviksi

Lapin liitto toteuttaa 1.4.2019-30.3.2021 välisenä aikana Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -Strategiasta käytäntöön -hanketta. Hanke vie IP-alueen älykkään erikoistumisen strategiaa käytäntöön ja lisäksi hankkeessa rakennetaan ja parannetaan yhteistyöverkostoja. Kaikki IP-alueen maakunnat ovat mukana hankkeessa.   

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -Strategiasta käytäntöön -hankkeeseen

Etelä-Savossa on maakunnallinen toimeenpanohanke

Etelä-Savon maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian toteutumista edistetään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön lisäksi maakunnallisessa toimeenpanohankkeessa Etelä-Savon maakuntastrategian ja maakuntaohjelman pohjalta.

Elinkeinot murroksessa (ELMO2) – Etelä-Savon maakunnallisessa toimeenpanohankkeessa (1.4.2019–31.5.2021) toteutetaan kansallisesti ja kansainvälisesti

  • konkreettista elinkeinojen uusiutumista
  • maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovointi-toiminnan tehostamista
  • uusien yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä.

Hankkeessa pyritään edistämään Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden panostuksia ja investointeja TKI-toimintaan. Hankkeessa tuodaan esiin, että Etelä-Savo on joustava, osaava ja luotettava aluekumppani erilaisille yrityksille ja toimijoille.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa: