Tietopalvelu

Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään avoimissa työpajoissa, tule mukaan!

Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään kaikille avoimissa työpajoissa

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, jossa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen organisointiin ja rahoittamiseen. Suunnitelmatyötä koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke. Hanke järjestää maaliskuussa Juvalla kuusi kaikille avointa teematyöpajaa, joihin toivotaan mukaan taiteen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä kaikkia taiteen hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita.

Työpajojen teemat ja ajankohdat ovat:

  • Lapset ja nuoret 19.3. klo 13-16
  • Työikäiset 15.3. klo 13-16
  • Ikääntyneet 21.3. klo 13-16
  • Erityistä tukea tarvitsevat 9.3. klo 9-12
  • Kulttuuriympäristöt ja julkinen taide 6.3. klo 13-16
  • Koulutus ja tutkimus 12.3. klo 13-16

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma kytkeytyy käynnissä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen, sillä hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä.
Lisätietoja työpajoista ja työpajoihin ilmoittautuminen: http://www.es2019.fi/tyopajat 
Lisätietoa kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta ja Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeesta: http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon sekä hankkeen koordinaattorilta:
Taru Tähti, 040 7043861, taru.tahti@esavo.fi 
 

Maakuntahallitus kokoontui 19.02.2018
Maakuntahallitus kokoontui 19.02.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli maakuntauudistuksen valtionrahoituksesta ja uudistukseen tarvittavista lisärekrytoinneista. Päätösasioina käsiteltiin ja hyväksyttiin kolme hanketta.

Saimaalla hyvät edellytykset Unescon Geopark statuksen saamiseksi
Saimaalla hyvät edellytykset Unescon Geopark statuksen saamiseksi

Suomi on jättänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle hakemuksen Unesco Global Geopark  statuksen saamisesta Saimaalle, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Tavoitteena on tuoda esille alueen ainutlaatuiset geologiset arvot ja synnyttää uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailuun.

Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään avoimissa työpajoissa, tule mukaan!
Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään avoimissa työpajoissa, tule mukaan!

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman avulla pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen organisointiin ja rahoittamiseen.

Etelä-Savo keskusteli aluekehityksestä mininsteriöiden kanssa
Etelä-Savo keskusteli aluekehityksestä mininsteriöiden kanssa

Maakuntauudistus tuo maakunnan kehittämiseen uutena menettelynä maakuntien ja ministeriöiden välisen alueiden kehittämisen keskustelun. Juuri päättyneellä simulointikierroksella Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen johto tapasi keskeisten ministeriöiden edustajat 15. helmikuuta.