Tietopalvelu

Etelä-Savo keskusteli aluekehityksestä mininsteriöiden kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa tilaisuudessa pohdittiin Etelä-Savon kärkialojen kasvua – miten tehdä älykkäästi erikoistumalla bisnestä metsästä, ruoasta ja vedestä. Muina aiheina olivat mm. liikennejärjestelmä, Saimaan ainutlaatuisen vesistöalueen tuomat mahdollisuudet matkailun kehittämisessä sekä hyvinvointi- ja turvallisuus. Keskustelu oli luonteeltaan informatiivista ja syventävää, joissakin asioissa kirjattiin puolin ja toisin ajatuksia asioiden edistämiseksi. Ministeriöiden käsitys Etelä-Savon biotalous-kokonaisuudesta sekä kestävästä näkökulmasta toimintatapana vahvistui, ja myös maakunnan halu toimia pilottina tai kokeilualustana eri asioissa noteerattiin. Kirjasimme myös kotiläksyjä eri hallinnonalojen vireillä olevista asioista.

Keskustelumenettelyä työstetään harjoituskierroksen kokemusten pohjalta terävämpään ja vaikuttavampaan suuntaan kevään aikana. Maakuntaliitto on mukana tätä valmistelevassa TEM:n työryhmässä. Varsinaiset aluekehittämisen keskustelut, joilla aikatähtäin on vuodessa 2020, käydään jo tämän vuoden syksyllä. ALKE-keskustelun on tarkoitus antaa syötteitä myös maakunnan budjettineuvotteluun.

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus kokoontui 19.02.2018
Maakuntahallitus kokoontui 19.02.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli maakuntauudistuksen valtionrahoituksesta ja uudistukseen tarvittavista lisärekrytoinneista. Päätösasioina käsiteltiin ja hyväksyttiin kolme hanketta.

Saimaalla hyvät edellytykset Unescon Geopark statuksen saamiseksi
Saimaalla hyvät edellytykset Unescon Geopark statuksen saamiseksi

Suomi on jättänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle hakemuksen Unesco Global Geopark  statuksen saamisesta Saimaalle, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Tavoitteena on tuoda esille alueen ainutlaatuiset geologiset arvot ja synnyttää uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luontomatkailuun.

Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään avoimissa työpajoissa, tule mukaan!
Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään avoimissa työpajoissa, tule mukaan!

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman avulla pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen organisointiin ja rahoittamiseen.

Etelä-Savo keskusteli aluekehityksestä mininsteriöiden kanssa
Etelä-Savo keskusteli aluekehityksestä mininsteriöiden kanssa

Maakuntauudistus tuo maakunnan kehittämiseen uutena menettelynä maakuntien ja ministeriöiden välisen alueiden kehittämisen keskustelun. Juuri päättyneellä simulointikierroksella Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen johto tapasi keskeisten ministeriöiden edustajat 15. helmikuuta.